Forskerstøtte

Søke etter litteratur - Bestille bøker og artikler - Tidsskrifter - EndNote - APA-veiledning - Publisering og open access - Copyright-spørsmål - ISBN-nr - Tilgang hjemmefra/off campus

Tilgang til bibliotekets elektroniske ressurser (ebøker, tidsskrifter, databaser) får du ved å installere en VPN-klient.

PhD On Track har samlet informasjon om alt fra litteratursøk til hvordan vurdere kvaliteten på et tidsskrift, og kan være et nyttig hjelpemiddel.

Biblioteket gir støtte og veiledning til NIHs forskere i alle faser av skrivingen.

Opplæring i litteratursøk 
Bestille bøker og artikler 
Tidsskrifter
EndNote
APA-veiledning (gjengivelse av kilder)
Publisering og open access
Opphavsrett/copyright
ISBN-nummer

Opphavsrett/copyright
Biblioteket bistår stipendiater med å avklare rettigheter ved bruk av artikler i doktoravhandlingen, og besvarer andre spørsmål om opphavsrett.

Et vanlig spørsmål er om man kan legge en artikkel (tidsskriftets pdf-versjon) i sosiale nettverk som LinkedIn og ResearchGate:

De fleste forlag tillater ikke at du bruker tidsskriftets pdf-versjon, men siste tekstversjon. Og distribusjon til kollegaer/forskere er ment i en mye mindre skala enn LinkedIn og ResearchGate.

Sjekk med forlaget først! www.howcanishareit.com er et nyttig verktøy for å finne ut hva som tillates. Finner du ikke svaret der, kan biblioteket hjelpe deg. 

Tips: Hvis forlaget sier nei til denne bruken, kan du heller lenke til artikkelen i Brage eller til sammendraget til artikkelen (på tidsskriftets hjemmeside).

ISBN-nummer
Kontakt Ingvild Gillerdalen på Servicetorget hvis du trenger et nytt ISBN-nummer.