Databaser

Vi anbefaler at du bruker Google Scholar. Da søker du kun i vitenskapelige artikler, avhandlinger, bøker osv. Du slipper mye støy sammenlignet med søk i Google.

Tilgang til bibliotekets elektroniske ressurser (ebøker, tidsskrifter, databaser) får du ved å installere en VPN-klient.

De viktigste databasene på NIH

ORIA (emneordsliste for søking i Oria)
- alt biblioteket har, trykt og elektronisk

PubMed  (på mobilen)
- medisin

SPORTDiscus (på mobilen)
- idrett

Web of Science (på mobilen)
- tverrfaglig (sosiologi, helse, psykologi, filosofi etc.)
Fungerer ikke på Internet Explorer.

PsycINFO 
- psykologi, psykiatri, medisin og sosiologi

Ordnett - ordbøker (bokmål, nynorsk, fremmedord, synonymer, norsk-engelsk, engelsk-norsk, medisin).

Flere databaser

Atekst (Retriever) – inneholder norske riks-, region- og lokalaviser samt et mangfold av magasiner og tidsskrifter – helt tilbake til 1945. Det inneholder også relevant innhold fra utvalgte nettsider (f.eks. fra offentlig sektor som kommuner), samt radio- og TV-ressurser. Kontakt biblioteket på library@nih.no for å få tilgang.

BioMed Central - medisin og biologi. Gratis fulltekst fra 130 tidsskrifter.

Campbell Library - systematiske oversikter over effekt av tiltak innen feltene utdanning, sosial velferd og kriminalforebygging.

British Nursing Index - referanser fra 270 engelskspråklige sykepleietidsskrifter, med vekt på sykepleie og jordmorfag.

CINAHL - sykepleie, fysioterapi, ergoterapi, ernæring.

Cochrane Library - forskningsbasert informasjon om effekten av ulike tiltak for forebygging og behandling. Video om hvordan søke i Cochrane Library (engelsk).

EMBASE - helse (farmakologi, generell folkehelse, stoffmisbruk, miljø- og yrkesrettet medisin) 

Epistemonikos - systematiske oversikter om kliniske spørsmål.

ERIC - pedagogikk og undervisning. 

European Database of Sport Science - 16.000 sammendrag fra 1996 til idag fra den årlige ECSS-kongressen, samt tilgang til 10% i fulltekst. 

Helsebiblioteket - databaser, tidsskrifter og andre helserelaterte ressurser

Human Anatomy Atlas (også app for mobil og lesebrett) - anatomisk 3D-atlas. Bruk Internet Explorer når du åpner programmet på pc eller Mac.

Idunn - norske tidsskrifter og bøker

In Sum - oppdatert og relevant oppsummert forskning om forebyggings- og behandlingstiltak for barn og unges psykiske helse, og om barnevernstiltak.

Lovdata - norske lover, sentrale og lokale forskrifter, nye høyesteretts og lagmannsrettsavgjørelser. 

MEDLINE - medisin. Dette er den samme databasen som PubMed, men det tar noe lenger tid før nye artikler dukker opp i MEDLINE.

Norart - norske og nordiske tidsskriftartikler. Referanser til artikler fra 460 norske og nordiske tidsskrifter og årbøker. Denne basen avvikles i løpet av 2022, og man kan da finne artiklene ved vanlig søk i Oria.

OTSeeker - systematiske oversikter og kvalitetsvurderte studier innen forebygging og behandling særlig relevant for ergoterapi. Må registrere seg som personlig bruker.

PDQ-Evidence - systematiske oversikter om organisering i helsetjenesten.

PEDro - behandling og forebyggende tiltak innenfor fysioterapi

Spolit - idrett og tilgrensende fagområder. God dekning av tysk/østeuropeisk litteratur.

Store Norske Leksikon - Aschehoug og Gyldendals Store Norske Leksikon. Gratis for alle.

SveMed+  - medisin, nordiske tidsskriftartikler.

Trip - søkemotor for klinikere. Trip søker samtidig i en mengde databaser og nettressurser og sorterer resultatene etter nivåene i kunnskapspyramiden. Du må logge deg inn for å bruke den, men den er gratis.