Forfatter(e)

Antall forfattere avgjør hvordan dokumenter skal vises til i teksten og i litteraturlisten. For å fullføre gjengivelsene i eksemplene, følger du reglene for hver enkelt dokumenttype (bøker, artikler osv.).

I teksten:

 • Ingen forfatter = tittel
 • 1-2 forfattere = alle forfatterne
 • 3-7 forfattere = bruk først alle forfatterne, deretter en forfatter og et al
 • Flere enn 7 forfattere = en forfatter og et al

I litteraturlisten:

 • Ingen forfatter = tittel
 • 1-7 forfattere = alle forfatterne
 • Mer enn 7 forfattere = bruk 6 forfattere ... siste forfatter

Ingen forfatter
1 forfatter
2 forfattere
3-7 forfattere
Flere enn 7 forfattere

Ingen forfatter

 • I teksten: (Tittel, årstall)
  (Av med lua, 2016)
 • I litteraturlistenTittel i kursiv. (År).
  Av med lua. (2016).

1 forfatter

 • I teksten(Forfatter, år)
  (Nilsen, 2012)
 • I litteraturlisten: Forfatter, N. N. (År).
  Nilsen, P. M. (2012).

2 forfattere

 • I teksten(Forfatter & Forfatter, år)
  (Pedersen & Hansen, 2011)
 • I litteraturlisten: Forfatter, N. & Forfatter, N. (År).
  Pedersen, A. & Hansen, G. O. (2011).

3-7 forfattere

 • I teksten første gang du viser til kilden(Forfatter, Forfatter & Forfatter, år)
  (Jensen, Gamst & Kvamme, 2007)
 • I teksten når du viser til kilden deretter: (Forfatter et al., år)
  (Jensen et al., 2007)
 • I litteraturlisten: Alle forfattere med initialer. (År).
  Jensen, P., Gamst, K.A. & Kvamme, O. (2007).

Flere enn 7 forfattere

 • I teksten(Forfatter et al., år)
  (Eide et al., 2006)
 • I litteraturlistenDe 6 første forfatterne med initialer … Siste forfatter med initialer. (År).
  Eide, H., Nilsen, A., Pedersen, G., Hansen, N., Gårder, A., Syversen, N. … Hansen, H. (2006).