Artikler

Det er forskjell på gjengivelse av artikler i forhold til om de kommer fra en avis eller tidsskrift i papir, eller fra internett.

 • Navnet på avisen eller tidsskriftet+årgang skal være i kursiv.
 • Tidsskriftartikler fra internett skal ha med nettadresse eller doi i litteraturlisten. doi er en permanent adresse til et webdokument.

Avisartikkel
Avisartikkel på Internett
Tidsskriftartikkel
Tidsskriftartikkel - supplement, temanummer, og sammendrag
Tidsskriftartikkel på internett
Tidsskriftartikkel, innsendt men enda ikke akseptert for utgivelse
Tidsskriftartikkel utgitt elektronisk før trykt
Tidsskriftartikkel under trykking (ikke utgitt enda)
Konferansebidrag

Avisartikkel

Hvis du ønsker å gi informasjon for å beskrive innholdet av avisartikkelen, kan du legge til [skarpe klammer] - se eksemplet under med forfatteren Stokkan.

 • I teksten: (Artikkelforfatter, år)
  (Leander, 2003) 
  (Stokkan, 2004)
 • I litteraturlisten: Artikkelforfatter. (År, dato). Tittel på artikkelen. Avisens navn i kursiv, s. x.
  Leander, S. (2003, 20. mai). Sykelig appetitt på trening. Aftenposten, s. 33. 

  Stokkan, M. (2004, 3. april). Ut av skyggen [Intervju med fotballtrener Ola By Rise]. Dagbladet, s. 46.

Avisartikkel på internett

 • I teksten: (Artikkelforfatter, år)
  (Halvorsen, 2013)
    
  Bruk artikkeltittel hvis det ikke er oppgitt forfatter:
  (Løp fortere, 2017)
     
  Hvis artikkelen er fra Retriever (Atekst):
  (Torp, 2009)
 • I litteraturlisten: Artikkelforfatter. (År). Artikkeltittel. Avisens navn i  kursiv. Hentet dato fra URL
  Halvorsen, O. J. (2013). Hold deg under denne grensen i kulden. DNAktiv. Hentet 18.januar 2013 fra https://www.dn.no/trening/hold-deg-under-denne-grensen-i-kulden/1-1-1067824 
     
  Løp fortere. (2017). Aftenposten. Hentet 23.august 2017 fra http://www.ap.no/lopfortere
        
  Hvis artikkelen er hentet fra Retriever (tidligere Atekst):
  Torp, I. S. (2009, 3. juli). Mattespill i barnehagen. Aftenposten. Hentet 17.oktober 2018 fra Retriever, http://web.retrieverinfo.com/no/

Tidsskriftartikkel

 • I teksten: (Forfatter, år)
  (Fasting, Brackenridge & Sundgot-Borgen, 2004)(Goksøyr & Olstad, 2004)
 • I litteraturlisten: Forfatter. (År). Tittel på artikkelen. Tidsskriftnavn og årgang/volum i kursiv, s-s. 
  Fasting, K., Brackenridge, C. & Sundgot-Borgen, J. (2004). Prevalence of sexual harassment among Norwegian female elite athletes in relation to sport type. International Review for the Sociology of Sport, 39, 373-386. 

  Goksøyr, M. &  Olstad, F. (2004). Mellom “folkeoppdragere” og “sensasjonspakk”: Et historisk perspektiv på medier og fotball. Moving Bodies2, 19-32.

Tidsskriftartikkel - supplement, temanummer og sammendrag

 • I teksten: (Forfatter, år)
  (Andersen, Engebretsen & Bahr, 2004)
  (Seippel, 2001)
  (Torsteinsen et al., 2010)
 • I litteraturlisten: Forfatter. (År). Tittel på artikkelen. Tidsskriftnavn og årgang/volum i kursiv(nummer/hefte), s-s. 
  Andersen, T. E., Engebretsen, L. & Bahr, R. (2004). Rule violations as a cause of injuries in male Norwegian professional football: Are the referees doing their job? American Journal of Sports Medicine, 32(Suppl. 1), 62S-68S.

  Seippel, Ø. (Red.). (2001). Idrett [Temanummer]. Sosiologi i dag, 31(1). 

  Torsteinsen, S. T. et al. (2010). The effect of exercise on the kinetics of blood flow in lower limb arteries in humans [Sammendrag]. European Journal of Applied Physiology, 81(Suppl.), S15.

Tidsskriftartikkel på internett

Hvis det ikke er noe DOI, oppgir du URL (internettadresse).

 • I teksten: (Forfatter, år)
  (Butler, Davis & Hamill, 2006)
  (McWhirter & Pennington, 1994)
 • I litteraturlisten: Forfatter. (År). Tittel på artikkelen. Tidsskriftnavn i kursiv. doi: (eller Hentet dato fra URL) 
  Butler, R. J., Davis, I. S. & Hamill, J. (2006). Interaction of arch type and footwear on running mechanics. American Journal of Sports Medicine, 34, 1998-2005. 
  doi:10.1177/0363546506290401 

  McWhirter, J. P. & Pennington, C. R. (1994). Incidence and recognition of malnutrition in hospital. British Medical Journal, 308, 945-948. Hentet 13. desember 2006 fra http://www.bmj.com/cgi/content/full/308/6934/945

Tidsskriftartikkel, innsendt men enda ikke akseptert for utgivelse

Navnet på tidsskriftet eller utgiver artikkelen er sendt til, skal ikke oppgis.

 • I teksten: (Forfatter, år) 
  (Karlsen, 2009)
 • I litteraturlisten: Forfatter. (År). Tittel på artikkelen i kursiv. Manuskript innlevert for utgivelse.
  Karlsen, H. (2009). Trollene i Hedalsskogen: Finnes de? Manuskript innlevert for utgivelse.

Tidsskriftartikkel utgitt elektronisk før trykt

 • I teksten: (Forfatter, år)
  (Nauck & Lohrer, 2009) 
  (Owe, Nystad & Bø, 2008)
 • I litteraturlisten: Forfatter. (År). Tittel på artikkelen. Tidsskriftnavn i kursiv, under utgivelse. Hentet dato fra URL (eller Hentet dato. doi: x)
  Nauck, T. & Lohrer, H. (2009). Translation, cross-cultural adaption and validation of the German version of the foot and ankle ability measure for patients with chronic ankle instability. British Journal of Sports Medicine, under utgivelse. Hentet 14.desember 2009. doi:10.1136/bjsm.2009.067637 

  Owe, K.M., Nystad, W. & Bø, K. (2008). Correlates of regular exercise during pregnancy: The Norwegian Mother and Child Cohort Study. Scandinavian Journal of Medicine and Science in Sports, under utgivelse. Hentet 21.august 2008 fra http://www3.interscience.wiley.com/cgi-bin/fulltext/120736626/

Tidsskriftartikkel under trykking (ikke utgitt enda)

 • I teksten: (Forfatter, under trykking)
  (Syversen, under trykking)
 • I litteraturlisten: Forfatter. (under trykking). Tittel. Tidsskriftnavn i kursiv.
  Syversen, H. (under trykking). Hvordan få talentene videre. Norsk sosiologisk tidsskrift.

Konferansebidrag

 • I teksten: (Forfatter, år)
  (Pedersen, 2003)
 • I litteraturlisten: Forfatter. (År). Tittel på bidraget. I: Forfatter, Tittel på boken i kursiv(s. x-x). Sted: Utgiver.
  Pedersen, K. (2003). Is it “uncool” to like nature?: Young people’s narratives on nature. I: P. Becker & C. Sack (Eds.), Sharing diversity and building up European networks: Proceedings of the 6th European Conference of EOE. (s. 29-38). Czarnocin: European Institute for Outdoor Adventure Education and Experiential Learning.