Andre dokumenttyper

Webdokument - Del av webdokument - Webdokument som ikke lenger er tilgjengelig - Definisjon fra webside - Wikipedia og nettleksikon - Leksikon og ordbøker - Youtube-video - DVD - Programvare - Facebook-grupper - Twitter - Blogginnlegg - Masteroppgaver - Doktoravhandlinger - Kompendier - Rapporter og serier

Ingen forfatter? Bruk tittel. 
Ikke årstall? Bruk u.å. (=uten år).
   

Har webstedet/siden blitt oppdatert siden du besøkte det? Velg likevel datoen du leste den når du skriver Hentet fra dato / Hentet dato.
   

Allment kjente opplysninger og synspunkter oppgir du ikke kilden til - f.eks. "Oslo er Norges hovedstad".

Webdokument
Del av webdokument
Webdokument som ikke lenger er tilgjengelig
Definisjon fra webside
Wikipedia og nettleksikon
Ordbøker og leksikon
Youtube-video
DVD
Programvare
Facebook-grupper
Twitter
Blogginnlegg
Masteroppgaver
Doktoravhandlinger
Kompendier
Rapporter og serier

Webdokument 

 • I teksten: (Forfatter, år)(Alert all passengers, u.å.)
 • I litteraturlisten:  Forfatter. (År). Tittel i kursiv. Hentet dato fra URL
  Alert all passengers. (u.å.). Hentet 25.februar 2005 fra http://www.quacksforus.com

Del av webdokument    

 • I teksten: (Forfatter, år)
  (Harnack & Kleppinger, 2003)
 • I litteraturlisten:  Forfatter. (År). Tittel på delen/kapitlet (kapittel x). I: Tittel på hele dokumentet. Hentet dato fra URL
  Harnack, A. & Kleppinger, E. (2003). Using Chicago style to cite and document sources. I: Online!: A reference guide to using Internet sources (kapittel 7). Hentet 25.februar 2005 fra http://www.dinahacker.com/resdoc

Webdokument som ikke lenger er tilgjengelig

Gjengi kilden som et vanlig webdokument (se toppen av siden), og legg til [dokumentet er ikke lenger tilgjengelig] etter URL i litteraturlisten. Unngå bruk av slike kilder hvis mulig.

Definisjon fra en webside    

Wikipedia og leksikon på web

 • I teksten: (Forfatter, år)
  (Psychology, u.å.)
  (Tjønneland, 2009)
 • I litteraturlisten: Forfatter. (År). I: Tittel i kursiv. Hentet dato fra URL
  Psychology. (u.å.). I: Wikipedia. Hentet 28.august 2013 fra http://en.wikipedia.org/wiki/Psychology

  Tjønneland, E. (2009). Etikk. I: Store Norske Leksikon. Hentet 28.august 2013 fra http://snl.no/etikk

Leksikon og ordbøker  

 • I teksten: (Forfatter, år, side)
  (Forkjørsvei, 1979, bind Er-F, s. 452) 
  (Haugen, 1971, bind 4, s. 278-283) 
  (Nandrolone,  2003, s. 1220)
 • I litteraturlisten: Forfatter. (År). I: Tittel i kursiv (utgave, s. x). Sted: Utgiver.
  Forkjørsvei. (1979). I: Aschehoug og Gyldendals store norske leksikon (Bind Er-F, s. 452). Oslo: Kunnskapsforlaget.

  Haugen, K. (1971). Vannpolo. I: Idrettens leksikon (Bind 4, s. 278-283). Oslo: Teknisk forlag.

  Nandrolone. (2003). I: Dorland’s illustrated medical dictionary (30th ed., s. 1220). Philadelphia: Saunders.

Video fra YouTube

 • I teksten: (Navn på den som har lagt ut videoen, år)
  (BadLipReading, 2013)
 • I litteraturlisten: Navn på den som har lagt ut videoen. (År). Tittel på filmen i kursiv [Videoklipp]. Hentet dato fra URL
  BadLipReading. (2013). The NFL: a bad lip reading [Videoklipp]. Hentet 17.januar 2013 fra http://www.youtube.com/watch?v=Zce-QT7MGSE

DVD

 • I teksten: (Forfatter, år)
  (Enoksen, 2003)
 • I litteraturlisten: Forfatter. (År). Tittel i kursiv [DVD]. Sted: Utgiver.
  Enoksen, E. (2003). Din personlige trener: Mer enn 400 øvelser [DVD]. Oslo: Norges idrettshøgskole.

Programvare

 • I teksten: (Programtittel (Versjon)) 
  (Mat på data (5.0))
 • I litteraturlisten: Programtittel (Versjon) [Programvare]. Hentet dato fra URL
  Mat på data (5.0) [Programvare]. Hentet 22.august 2013 fra http://matportalen.no/verktoy/mat_pa_data

Facebook-grupper

Twitter

 • I teksten: (Brukernavn, år)
  (APA_Style, 2011)
 • I litteraturlisten: Brukernavn. (År, dato). Tweet [Twitter post]. Hentet fra URL
  APA_Style. (2011, 22.november). How to reference a YouTube video in #APAStyle: http://cot.ag/sRWQut #socialsciences #psychology #writing [Twitter post]. Hentet fra http://twitter.com/#!/APA_Style/status/139044476944531456

Blogginnlegg

Masteroppgave    

 • I teksten: (Forfatter, år)
  (Ossiannilsson, 2007)
 • I litteraturlisten: Forfatter. (År). Tittel i kursiv. Masteroppgave ved institusjon, sted.
  Ossiannilsson, K. (2007). Hvorfor ble de beste best?: En kvalitativ undersøkelse av et utvalg av de beste norske basketballspillerne. Masteroppgave ved Norges idrettshøgskole, Oslo.

Doktorgradsavhandling

 • I teksten: (Forfatter, år)
  (Steen-Johnsen, 2004)
 • I litteraturlisten: Forfatter. (År). Tittel i kursiv. Doktorgradsavhandling ved institusjon, sted.
  Steen-Johnsen, K. (2004). Individualised communities: Keep-fit exercise organizations and the creation of social bonds. Doktorgradsavhandling ved Norges idrettshøgskole, Oslo.

Kompendier utgitt av Norges idrettshøgskole  

Kompendier utgis bare til internt bruk på høgskolen. De inneholder kapitler fra bøker og/eller tidsskriftartikler. Ved sitering, viser du til artiklene eller kapitlene - se reglene for disse.

Rapporter og serier

 • I teksten: Forfatter, år 
  (Enjolras, 2003)
 • I litteraturlisten: Forfatter, N. (År). Tittel i kursiv (Navn på serie nr). Sted: Utgiver. 
  Enjolras, B. (2003). Statlig idrettspolitikk i Norge og Frankrike (Rapport (Institutt for samfunnsforskning : trykt utg.) 2003:8). Oslo: Institutt for samfunnsforskning. 

  Enjolras, B. (2003). Statlig idrettspolitikk i Norge og Frankrike (Rapport (Institutt for samfunnsforskning : online utg.) 2003:8). Oslo: Institutt for samfunnsforskning. Hentet 28.mars 2018 fra http://hdl.handle.net/11250/177567