APA-veiledning, NIHs versjon

DETTE ER DEN GAMLE VERSJONEN AV APA-VEILEDNINGEN - BESØK BIBLIOTEKETS HJEMMESIDE FOR Å FINNE DEN NYE VERSJONEN!     Du skal oppgi kilder til litteraturen du bruker for å anerkjenne andre forfatteres bidrag og for at leseren skal kunne finne kildene dine. Her finner du eksempler på hvordan oppgi kilder med APA-standarden:

Antall forfattere avgjør hvordan dokumenter skal vises til i teksten og i litteraturlisten. For å fullføre gjengivelsene i eksemplene, følger du reglene for hver enkelt dokumenttype (bøker, artikler osv.).

For å finne opplysninger om forfatter, tittel, utgiver osv. om en bok eller kapittel i bok, må du bruke tittelsiden (inni boken) – ikke bok-coveret.

Det er forskjell på gjengivelse av artikler i forhold til om de kommer fra en avis eller tidsskrift i papir, eller fra internett.

Webdokument - Del av webdokument - Webdokument som ikke lenger er tilgjengelig - Definisjon fra webside - Wikipedia og nettleksikon - Leksikon og ordbøker - Youtube-video - DVD - Programvare - Facebook-grupper - Twitter - Blogginnlegg - Masteroppgaver - Doktoravhandlinger - Kompendier - Rapporter og serier

Plagiering innebærer å kopiere tekst eller idéer fra andre og presentere dem som sine egne. Handlingen er uetisk og i verste fall kriminell.