Selvplagiering

= hvis du kopierer avsnitt eller utdrag fra egne oppgaver, som tidligere er levert inn, uten å oppgi dette som kilder.

Du har for eksempel et avsnitt i semesteroppgaven din du gjerne vil gjenbruke i bacheloroppgaven din
         
frasemesteroppgave2.JPG

Du setter inn avsnittet i bacheloroppgaven din, uten å oppgi kilden (som er semesteroppgaven din). Da har du selvplagiert, og kan dømmes for fusk:
    
ibacheloroppgave2.JPG

For å unngå selvplagiering, oppgir du semesteroppgaven som kilde:
   
medkilde.JPG
    

Kildene i avsnittet du kopierte har du ikke lest til denne oppgaven (bacheloroppgaven), men til den gamle semesteroppgaven din. Du må derfor omformulere kildene i avsnittet så det framkommer at det er sekundærlitteratur (= kilden du leser, refererer til et innhold som først var presentert i en annen kilde.).

I teksten du satt inn fra semesteroppgaven din har du kilden Bandura, 2010:
    
referansegml.JPG

Kilden i avsnittet omformuleres til:
(Bandura, 2010, referert i Nordmann, 2018, s. 45)

referanseny.JPG

I litteraturlisten er det semesteroppgaven din som skal oppgis – ikke Bandura.
   

Husk at sekundærlitteratur skal brukes med forsiktighet, for eksempel når det originale verket ikke er mulig å oppdrive eller på annen måte utilgjengelig eller på et språk du ikke forstår. Det beste er å ikke sitere seg selv, men lese primærkilden på nytt, formulere ny tekst og kun henvise til primærkilden.