Bruk av tabeller, bilder og figurer i oppgaver

 Tabeller, figurer og bilder

For å bruke en hel tabell, en figur eller et bilde fra en annen kilde, må du som regel innhente tillatelse fra opphaver eller rettighetshaver. Opphaver skal uansett navngis, og kilden refereres til.

Forlag overtar ofte rettighetene for publiserte artikler og bøker, og i slike tilfeller må man gjennom en formell prosess med forlaget for å innhente tillatelse. Noen ganger må man betale for å gjenbruke tabeller, figurer eller bilder.

Man kan gjenbruke deler av en tabell uten å måtte innhente tillatelse, jf. åvl. § 29, men opphaver må navngis og kilden må angis.

Hvis opphaver har vært død i 70 år eller mer, kan tabell, figur eller bilde brukes uten tillatelse, men du må likevel oppgi navnet på opphaver.

Konsulter åndsverkloven om du er tvil. Nettstedet delrett.no er også en god kilde.

NB! Skal oppgaven din kun leses av faglærer/sensor og ikke være tilgjengelig i biblioteket eller på internett, trenger du ikke innhente tillatelse til bruk av tabeller, figurer og bilder.