APA-veiledning

Du skal oppgi kilder til litteraturen du bruker for å anerkjenne andre forfatteres bidrag og for at leseren skal kunne finne kildene dine.

Det er utarbeidet en norsk standard av APA-stilen, og vi oppfordrer alle til å bruke denne. Eksempler og veiledninger i norsk standard:

NB! Kildekompasset bygger på APA-manualen, så husk å sjekke at datoen i Kildekompasset er nyere enn datoen i APA-manualen.

selvplagieringlite.gif Selvplagiering - hva er det og hvordan unngå det?

wordikon.gif Bruker du APA-stil i Word?
Du må ha APA 7 og ALLTID sjekke at referansen stemmer med Kildekompasset (eller i APA-manualen). Legger du ikke inn riktige komponenter (bok, kapittel, nettside etc.) i APA i Word, blir det feil. 

tabell.gif Tabeller, figurer og bilderhvilke regler gjelder?