APA-veiledning

Du skal oppgi kilder til litteraturen du bruker for å anerkjenne andre forfatteres bidrag og for at leseren skal kunne finne kildene dine.

Det er utarbeidet en norsk standard av APA-stilen, og vi oppfordrer alle til å bruke denne. Eksempler og veiledninger i norsk standard:

Masterstudenter ved NIH som har brukt NIHs tilpassede versjon av APA-stilen, kan fortsatt benytte denne ut vårsemesteret 2020. Du finner denne ved å klikke her.