APA-veiledning

Du skal oppgi kilder til litteraturen du bruker for å anerkjenne andre forfatteres bidrag og for at leseren skal kunne finne kildene dine.

Det er en del nytt fra forrige utgave (APA 6), blant annet:

  • Ikke bruk "hentet fra" når du viser til nettsider i litteraturlisten din (side 64 i APA-manualen).
  • Ikke ha med sted foran forlag i litteraturlista di når du refererer til bøker. KUN forlag! (side 25 i APA-manualen).
  • Nytt når det gjelder å referere til 3 eller flere forfattere (side 6 i APA-manualen).
  • Helst ta med sidetall, ikke bare ved direkte sitat (side 5, under Parafrasering i APA-manualen, og side 3-4).

Det er utarbeidet en norsk standard av APA-stilen, og vi oppfordrer alle til å bruke denne. Eksempler og veiledninger i norsk standard:

NB! Kildekompasset bygger på APA-manualen, så husk å sjekke at datoen i Kildekompasset er nyere enn datoen i APA-manualen.

selvplagieringlite.gif Selvplagiering - hva er det og hvordan unngå det?

 Bruker du APA-stil i Word?
Du må ha APA 7 og ALLTID sjekke at referansen stemmer med Kildekompasset (eller i APA-manualen). Legger du ikke inn riktige komponenter (bok, kapittel, nettside etc.) i APA i Word, blir det feil. 

 Tabeller, figurer og bilderhvilke regler gjelder?