Klausulering og endring av feil i masteroppgaven

Klausulering av masteroppgaven

Masteroppgavene kan av ulike grunner unntas offentligheten i en periode - enten i påvente av at studien oppgaven er en del av, skal tilgjengeliggjøres, eller fordi oppgaven inneholder opplysninger som er undergitt lovbestemt taushetsplikt. Student og veileder fyller ut skjema i forbindelse med innlevering av oppgaven, og leverer det til biblioteket:

Endre feil i masteroppgaven

Hvis du oppdager feil i masteroppgaven din etter innlevering, kan du lage et errata-dokument som legges inn i Brage. Dokumentet skal inneholde henvisning til sidetall og hva som er feil. Send errata-dokumentet (word eller pdf) til brage@nih.no.