Viktig informasjon om APA 7

Det er utarbeidet en norsk standard av APA-stilen, og vi oppfordrer alle til å bruke denne. Eksempler og veiledninger i norsk standard:

NB! Kildekompasset bygger på APA-manualen, så husk å sjekke at datoen i Kildekompasset er nyere enn datoen i APA-manualen.

Det er en del nytt fra forrige utgave (APA 6), blant annet:

  • Ikke bruk "hentet fra" når du viser til nettsider i litteraturlisten din (side 64 i APA-manualen).
  • Ikke ha med sted foran forlag i litteraturlista di når du refererer til bøker. KUN forlag! (side 25 i APA-manualen).
  • Nytt når det gjelder å referere til 3 eller flere forfattere (side 6 i APA-manualen).
  • Helst ta med sidetall i litteraturlisten din, ikke bare ved direkte sitat (side 5 under Parafrasering, og side 3-4 i APA-manualen).

info.gif Besøk bibliotekets APA-side for viktig informasjom om APA-stil i Word og bruk av tabeller, figurer og bilder.