Tilgang til Atekst

Logoen til Retriever Atekst, bilde av oransje fiskk

Vi har igjen tilgang til Atekst (Retriever), som inneholder norske riks-, region- og lokalaviser samt et mangfold av magasiner og tidsskrifter – helt tilbake til 1945. Det inneholder også relevant innhold fra utvalgte nettsider (f.eks. fra offentlig sektor som kommuner), samt radio- og TV-ressurser.

Atekst (Retriever) tar betalt for antall åpnede artikler, og biblioteket må derfor ha en viss oversikt over bruken. Ta kontakt med oss på library@nih.no for å avtale tilgang eller dersom du har spørsmål rundt bruken av Atekst.