Tidsskrifter fra ScienceDirect

Tilgangen til ScienceDirect-tidsskriftene opprettholdes, og ny avtale åpner for mer open access-publisering.

Figur med ropert. Illustrasjon.

Det betyr at NIH beholder tilgangen til tidsskriftene i ScienceDirect i avtaleperioden, som i første omgang er 2 år.

Avtalen innebærer også en ny ramme for samarbeid rundt open access ved at norske forskere kan publisere artiklene sine åpent uten ekstra kostnad i de aller fleste av Elseviers tidsskrifter.

Biblioteket har tilgang til den nye avtalen, og avventer ytterligere informasjon fra Unit om hvordan vi og øvrige fag- og forskningsinstitusjoner skal forvalte den i praksis.

Internsidene våre om open access vil bli oppdatert etterhvert som nye rutiner kommer på plass.

Ta gjerne kontakt med oss dersom du har spørsmål om avtalen.

Spørsmål som gjelder publisering i Elseviers tidsskrifter kan rettes til  Elin Hecker (e.e.hecker@nih.no). Det gjelder både framtidige publiseringer, men også publiseringer tidligere i 2019.

Hovedtrekkene i avtalen finner du her:
https://www.openaccess.no/hva-er-hovedtrekkene-i-elsevier-avtalen.html