Selvbetjent bibliotek

Illustrasjon av person med megafon og ordet info

På grunn av smittesituasjonen, er biblioteket nå selvbetjent frem til vi jule-stenger 24.desember.

Åpningstider:

  • 08:30-15:00 til og med 22.12
  • 10:00-14:00 23.12
  • Julestengt fra 24.12 til og med 9.1

Trenger du hjelp, kan bibliotekpersonalet nås på
epost library@nih.no eller telefon 23 26 20 47.