NIH kan miste tilgang til ca. 2000 tidsskrifter i ScienceDirect

Dette som en følge av vanskelige forhandlinger mellom UNIT og forlaget Elsevier. Det gjelder også alle universiteter og høgskoler i Norge.

Norske universitet og høgskoler har avtale om tilgang til vitenskapelig litteratur med flere akademiske forlag. Nå forhandles flere avtaler med fokus på Norges Nasjonale mål og retningslinjer for åpen tilgang til vitenskapelige artikler, som slår fast at alle norske vitenskapelige artikler finansiert av offentlige midler skal være åpen tilgjengelige innen 2024. Dette skal skje uten økte kostnader.

Kravet gjør forhandlingene med forlag vanskelige, da det er varierende grad av aksept for dette. Alle universitets- og høgskolebibliotek i Norge kan derfor miste tilgang til ca 2000 tidsskrifter i ScienceDirect (utgiver: Elsevier).

I øyeblikket vet vi dessverre ikke hva eller hvor mye vi mister tilgang til.

Hva skal du gjøre for å få tak i artikler fra disse tidsskriftene?

NIH har ca 20.000 nedlastninger av artikler fra ScienceDirect hvert år. Det vil dessverre ikke være mulig for biblioteket å bestille inn denne mengden, og vi trenger hjelp fra dere brukere:

  1. Sjekk i SCIENCEDIRECT om du har tilgang til artikkelen
       
  2. Installer UNPAYWALL eller OPEN ACCESS BUTTON i nettleser Chrome. Når du søker etter artikler på nettet, prøver disse programmene å finne åpne utgaver av artikkelen du ønsker.
      
  3. Kontakt artikkelforfatteren og be om å få tilsendt artikkelen. Forskere kan dele artikler med hverandre – såkalt scholarly sharing: "authors may share their Published Journal Article privately with known students or colleagues for their personal use, but they cannot share it  publicly (for example ResearchGate or Academia.edu)."
       
  4. Be biblioteket bestille artikkelen. Send bestilling via Oria som vanlig.

SPØRSMÅL?
Du finner mer informasjon her: site.uit.no/oa/
Kontakt biblioteket – library@nih.no eller stikk innom – så skal vi prøve å hjelpe deg.