Publisering i Elsevier-tidsskrifter

I april ble det inngått en historisk avtale mellom norske UH-bibliotek og forlaget Elsevier. For deg som forsker, innebærer det at du kan publisere artikler open access i en del Elsevier-tidskrifter – uten å måtte betale APC/forfatteravgift.

Hvordan fungerer dette i praksis?

Underveis i publiseringsprosessen skal du fylle inn tilhørighet for korresponderende forfatter, og denne informasjonen brukes for å kontrollere om artikkelen hører innunder avtalen om avgiftsfri open access-publisering.

I valg om «publishing options», vil «Gold Open Access» automatisk være haket av. Biblioteket mottar så beskjed fra Elsevier at «Gold Open Access» er valgt, og vi må godkjenne valget.

Avtalen dekker et begrenset antall artikler. Hvis deltaker-institusjonene overgår dette tallet, vil man måtte betale APC/forfatteravgift. Da får dere beskjed, og kan søke om å få dekket APC/forfatteravgiften av NIHs open access-fond, som tidligere.

Ta kontakt med Elin Hecker på biblioteket hvis du har noen spørsmål.