Ombygging av biblioteket

Du har kanskje hørt at biblioteket og lesesalen skal bygges om i høst? Biblioteket har derfor flyttet til klasserom C1.2.

Fra 9.august finner du den midlertidig bibliotekløsningen i klasserom C1.2. «Minibiblioteket» skal fungere gjennom høstsemesteret til ombyggingen er ferdig og biblioteket kan flytte tilbake i de renoverte lokalene.

Skjønnlitteraturen blir dessverre ikke tilgjengelig i ombyggingstiden, men pensum og vanlig utlånsbøker finner du i «minibiblioteket».