Mest leste bok i 2017

I 2017 var boken "Forskning i medisin og biofag" den mest lånte boken på NIH-biblioteket. Skulle du gjerne ha lest den? Kom innom biblioteket, og lån ett av våre 4 eksemplarer.

Bokstabel og bokforside. Illustrasjon.

Her er 10 på topp-listen over mest lånte bøker i 2017:

  1. Forskning i medisin og biofag
  2. Styrketrening : i teori og praksis
  3. Systematikk og innlevelse : en innføring i kvalitativ metode
  4. Treningslære for idrettene
  5. Klar - ferdig - gå! : grunnbok i aktivitetsfysiologi
  6. Treningslære
  7. Idrettens treningslære
  8. Idrettsetikk
  9. Fotballferdigheten
  10. Historien om norsk idrett