Meråpent bibliotek!

Nå kan du bruke biblioteket også om kvelden og lørdager/søndager. Husk studentkort og kode for å komme inn når biblioteket er ubetjent.

Merapent 2.jpg
Takk til leder av studentstyret og styremedlem i Gi Gass for "avtaping" av åpningstidene for meråpent!

Merapent3.JPG

Velkommen!