Klausulering og endring av feil i masteroppgaven

Klausulering av masteroppgaven

Masteroppgavene kan av ulike grunner unntas offentligheten i en periode - enten i påvente av at studien oppgaven er en del av, skal tilgjengeliggjøres, eller fordi oppgaven inneholder opplysninger som er undergitt lovbestemt taushetsplikt. Student og veileder fyller ut skjema i forbindelse med innlevering av oppgaven, og leverer det til biblioteket:

Endre feil i masteroppgaven

Noen ganger oppdager man feil i masteroppgaven sin som en ønsker å endre - etter at oppgaven er tilgjengeliggjort. Da lager du et errata-dokument som legges inn i Brage. Dokumentet skal inneholde henvisning til sidetall og hva som er feil. Ta kontakt med biblioteket hvis du trenger hjelp til dette. Errata-dokumentet skal sendes til brage@nih.no (biblioteket).