Klausulering og retting av feil i masteroppgaven

Figur med ropert. Illustrasjon.

Klausulering

Masteroppgavene kan av ulike grunner unntas offentligheten i en periode. Student og veileder fyller ut skjema i forbindelse med innlevering av oppgaven, og leverer det til biblioteket. Velg riktig skjema under:

Endre feil i masteroppgaven

Hvis du oppdager feil i masteroppgaven din etter innlevering, kan du lage et errata-dokument som legges inn i Brage. Dokumentet skal inneholde henvisning til sidetall og hva som er feil. Send errata-dokumentet til brage@nih.no.

(Det blir ikke rettet i selve masteroppgaven, da oppgaven som ligger i Brage skal være den versjonen av oppgaven du fikk sensur på.)