Enkel tilgang til pliktavlevert materiale hos Nasjonalbiblioteket

Når en søker i Nasjonalbibliotekets samlinger, vil en del materiale ikke være tilgjengelig for allmennheten. Men som forsker og student kan du enkelt få tilgang når formålet er forskning.

Bilde av Nasjonalbiblioteket
Foto: Nasjonalbiblioteket

Er du student ved NIH?
Følg denne veiledningen for å få tilgang. 
Merk at du må kontakte biblioteket når du har søkt om tilgang - send en epost til library@nih.no.

Er du forsker ved NIH?
Følg denne veiledningen for å få tilgang.

Har du noen spørsmål? Kontakt biblioteket.