Om biblioteket

Vi er Nordens største idrettsbibliotek, med over 33 000 bøker og tilgang til flere tusen tidsskrifter.

Møterommet Kringla er i biblioteket, og det kan brukes av ansatte og studenter.

Lesesalen er adskilt fra biblioteket og har egne åpningstider.

Bibliotekets samlinger dekker i tillegg til idrett og kroppsøving bl.a. følgende fagområder: sosiologi, metodelære, psykologi, idrettsmedisin, anatomi, fysiologi, administrasjon og ledelse. Vi har også en omfattende spesialsamling med jubileumsskrifter i norsk idrett.

Ansatte

Bibliotekvakter

  • Danielsen, Tony
  • Ane Søberg Risa
  • Anders Lundervold