Open access-fond

Ansatte og stipendiater kan få dekket forfatterbetalingen (APC - article processing charges) ved open access-publisering, både i rene open access-tidsskrifter og tidsskrifter som tilbyr hybrid open access.

Midler tildeles fortløpende etter først til mølla-prinsippet.

  • Send søknad idet artikkelen er akseptert
    SØKNADSSKJEMA [pdf]
  • Korresponderende forfatter må ha tilhørighet NIH i artikkelen
  • Tidsskriftet må være godkjent på nivå 1 eller 2 i NSDs Database
  • Er selve tidsskriftet open access, må det være registrert i DOAJ

Mer informasjon finner du i retningslinjene for tildeling [pdf]. Ta kontakt med Elin Hecker på biblioteket hvis du har noen spørsmål.
    

Open access-ikonet. Illustrasjon. NIHs Open access-policy

I september 2014 vedtok NIH en policy for åpen tilgang til forskningsresultater [pdf]:

Norges idrettshøgskole har som mål at majoriteten av NIHs artikler skal være åpent tilgjengelig via Open access-kanaler, det vil si enten i Open access-tidsskrifter eller i Brage, NIHs institusjonelle arkiv. Samtlige masteroppgaver og ph.d.-avhandlinger skal arkiveres i Brage.

EUs Horizon 2020-program krever fri tilgang til resultater, og de fleste land i den vestlige verden jobber mot, eller har, en policy på fri tilgang til offentlig finansiert forskning (nasjonalt og på hver enkelt institusjon). Fri tilgang er en viktig forutsetning for fri meningsutveksling, kunnskapsutvikling og samfunnsutvikling. I den norske forskningsmeldingen, «Lange linjer – kunnskap gir muligheter» (Meld.St. 18 (2012-2013)), er dette også løftet fram som et viktig mål. Fra juni 2014 krever Norges forskningsråd at artikler fra forskning finansiert av dem, skal være åpent tilgjengelig – enten i Open access-tidsskrifter eller i institusjonelt arkiv.

60 prosent tilgjengelig i Brage

NIH har hatt det institusjonelle arkivet Brage siden 2008, og ca. 60 prosent av NIHs artikler ligger åpent tilgjengelig der. Publisering i Open access-tidsskrifter øker ved NIH, men her kan en høy forfatterbetaling være et hinder. Hvis du har noen spørsmål kan du kontakte Elin Hecker på biblioteket.