2021

Listen er ordnet etter instituttet masteroppgaven tilhører:
Institutt for idrett og samfunnsvitenskap
Institutt for fysisk prestasjonsevne 
Institutt for idrettsmedisinske fag
Institutt for lærerutdanning og friluftslivsstudier

Institutt for idrett og samfunnsvitenskap

Institutt for fysisk prestasjonsevne

Institutt for idrettsmedisinske fag

Institutt for lærerutdanning og friluftslivsstudier