Video: Derfor trives vi på NIH

Unikt studiemiljø og anerkjent høgskole er to av grunnene til at studentene velger å studere på NIH. Ettersom høgskolen er relativt liten, er fellesskapet og samholdet blant studentene sterkt.