Skulle studert trenerrollen og idrettspsykologi

Forskning fra Norges idrettshøgskole viser at trener-utøver relasjonen i norsk barne- og ungdomsidrett er viktig for treneres og utøveres prestasjon og mentale helse. Dessuten er kvaliteten på trener-utøver relasjonen avgjørende for å forhindre frafallet i organisert idrett.

Forskning viser at trenerens empati og evnen til å se ulike perspektiver er sentrale egenskaper enten du jobber som trener i et lokalt idrettslag eller på landslaget. Disse egenskapene har også betydning for  utøvernes mestringsopplevelser, motivasjon og idrettsglede.

Trenere har en viktig rolle i å skape et godt lærings- og trivselsmiljø i eget lag. Stikkord er inkludering, mestring, individuell feedback, spilletid og roller til alle på laget. På bachelor i trenerrollen og idrettspsykologi lærer du om individuelle og grupperelaterte forutsetninger for prestasjonsutvikling, og hvordan treningsmetoder og psykologisk veiledning brukes til systematisk påvirkning for å bedre miljø, utvikling og prestasjoner.

I barne- og ungdomsidretten er aktivitetsglede, sosiale relasjoner og mestringsopplevelser verdier som bør løftes frem og tas vare på. Som trener er du både omsorgsperson, oppdrager og leder. Spesielt i lagidrett handler det i stor grad om å lede en gruppe med enkeltutøvere, alle med sine individuelle særpreg. Utøvere som opplever at treneren er støttende og gir dem mulighet til å ta egne avgjørelser, har bedre forutsetninger for indre former av motivasjon, utvikling og personlig velvære i positiv retning. I toppidretten finner man mange av de samme mekanismene, men her har tidligere forskning dokumentert at fokus på team og teamarbeid er viktig for å oppnå gode resultater. 

Kontakt

Trenger du hjelp?

Opptakskontoret
E-post: opptak@nih.no
Telefon: 23 26 20 30
mandag - fredag kl. 10-11:30 og 12-14

Bestill studieveiledning