Skulle studert Sport Management

Planlegging og gjennomføring av idrettsarrangement krever kunnskap om blant annet prosjektstyring og prosjektledelse. I tillegg er det vesentlig med god organisering og tilstrekkelig med ressurser. Det er med andre ord ikke et "one-man-show."

Forskning fra Norges idrettshøgskole viser at god planlegging, samarbeid med ulike aktører og et godt frivilligapparat er viktige faktorer for å oppnå suksess med idrettsarrangement. Uavhengig av størrelsen på arrangementene er det viktig med forståelse for og kunnskap om budsjett, risikoanalyse, interessent-dialog, markedsføring, lover og regler samt tilgang på ressurser i form av for eksempel frivillige. Mye av arbeidet i norsk idrett er basert på frivillighet og dugnad. Dette gjelder både i de lokale idrettsklubbene, men også ved store profesjonelle arrangement som for eksempel Ungdoms-OL på Lillehammer i 2016. I tillegg er slagordet «Idrettsglede for alle» en sterk, og retningsgivende visjon for norsk idrett. Det handler om å "få alle med". Det kan by på store utfordringer med tanke på blant annet kulturelle forskjeller og forskjeller i kjønn.

På bachelor i Sport Management lærer du blant annet om idrettens rolle og betydning for samfunnet. Du vil samtidig lære om økonomi, juss, forvaltning/saksbehandling og markedsføring anvendt på idrett. Som en del av studiet skal studentene ut i praksis, hvor de får en smakebit på arbeidslivet.

Kontakt

Trenger du hjelp?

Opptakskontoret
E-post: opptak@nih.no
Telefon: 23 26 20 30
mandag - fredag kl. 10-11:30 og 12-14

Bestill studieveiledning