Skulle studert friluftsliv

Å arbeide med mennesker i naturen krever kunnskap, forståelse, klokskap og erfaring. Fancy utstyr og barsk innstilling kommer man sjeldent langt med.

Alle som jobber med friluftsliv kjenner til viktigheten av å ha grunnleggende ferdigheter og pedagogisk kompetanse når man har ansvar for mennesker i naturen. På bachelor i friluftsliv lærer du blant annet om sentrale teorier, problemstillinger og metoder for hvordan du skal lede og legge til rette for grupper og enkeltpersoners læring og opplevelse i natur. Du lærer også hvordan du skal ivareta egen og andres sikkerhet, i ulike friluftslivsaktiviteter, naturmiljø og ved ulike årstider.

Forskning fra Norges idrettshøgskole viser eksempelvis at naturguider som arbeider i det naturbaserte reiselivet, fremhever det å være «flink med mennesker» som den viktigeste kompetansen i sitt arbeid. Det handler blant annet om å vinne deltakernes tillit og involvere deltakerne slik at de får eierskap til turen. Relasjonelle aspekter knyttet til samhandling mellom ledere og turdeltakere viser seg å være helt sentralt for å lykkes med god læring og gode opplevelser. En påtatt selvsikker og kjekk opptreden hos turlederen er lett å gjennomskue, og kan bidra til å skape distanse mellom leder og deltaker. 

Kontakt

Trenger du hjelp?

Opptakskontoret
E-post: opptak@nih.no
Telefon: 23 26 20 30
mandag - fredag kl. 10-11:30 og 12-14

Bestill studieveiledning