Studentstyret med historisk deltagelse i Pride-toget

For første gang noensinne deltok Studentstyret ved NIH på Oslo Pride-festivalen.

Studenter og ansatte i tog under Oslo Pride
NIH studenter og ansatte deltok i paraden under Oslo Pride. Foto: privat

NSO hadde samlet flere utdanningsinstitusjoner for å vise felles støtte til LHBT+-samfunnet og fremme inkludering innen utdanning med mottoet «Frihet til studere. Frihet til å forske. Frihet til å elske». Studentstyret ved NIHs deltakelse på Oslo Pride gjennom NSO-parolen viser solidaritet og samarbeid på tvers av utdanningsinstitusjoner. Som studenter og fremtidige fagpersoner innen våre respektive felt er det vårt ansvar å skape et miljø der alle kan føle seg akseptert og respektert, uavhengig av deres legning eller kjønnsidentitet.

Historisk sett

Pride parole
Parole fra 1. mai-tog i Oslo i 1981. Foto: Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek.

 

I Norge ble homofili først avkriminalisert i 1972, som frem til da kunne bli straffet med ett år i fengsel. Som første land i verden, innførte Norge i 1981 bestemmelser i straffeloven som gir homofile som enkeltpersoner og gruppe et særskilt strafferettslig vern mot nedsettende omtale og diskriminering (§§ 135a, 349a). Det er ikke så lenge siden, og siden da har man hatt flere forbedringer for skeives rettigheter. For mange har (og fortsatt er) det vært vanskelig å være åpen om sin legning eller kjønnsidentitet i frykt for diskriminering eller utestengelse. Dette har ført til at mange har måttet skjule en vesentlig del av sin identitet, noe som har hatt negative konsekvenser for deres liv og mulighet til å delta fullt ut i samfunnet.

Vår deltakelse var ikke bare et symbol, men også et løfte om å fortsette arbeidet for å endre holdningene og praksisene innen vår sektor. Vi må bygge videre på den kampen mange har gjort før oss og skape en kultur der det å være åpen om sin legning eller kjønnsidentitet ikke bare er akseptert, men også feiret.

Pride er en protest, ikke bare en fest

Det er viktig å understreke at inkludering og mangfold ikke bare handler om å delta i en parade en gang i året. Det handler om å integrere verdier og prinsipper for inkludering i alle aspekter av samfunnet. Det handler om å lytte til og gi rom for stemmene til alle enkeltpersoner, uansett deres bakgrunn eller identitet. Vi må arbeide sammen for å fremme inkluderende miljøer som omfavner mangfoldet av studenter og øvrige deler av befolkningen, og gir dem muligheten til å blomstre og oppnå sitt fulle potensial.

Vår deltakelse på Oslo Pride er bare begynnelsen på en lengre reise mot et mer inkluderende miljø i utdanning. Rektor sa tidligere i sommer at NIH har tydelige mål og planer om å bli en enda mer åpen institusjon. Vi må fortsette å utfordre eksisterende normer, drive bevisstgjøring og utvikle konkrete tiltak som fremmer inkludering og mangfold. Det er på denne måten vi kan skape en fremtid der alle enkeltpersoner kan føle seg stolte av hvem de er og ha muligheten til å blomstre og oppnå sin fulle potensial.