Praksis ved Beitostølen Helsesportsenter

I løpet av høstsemesteret har 18 forventningsfulle studenter vært i praksis ved Beitostølen Helsesportsenter, som en del av det ettårige studiet, fysisk aktivitet og funksjonshemming (FAF).

Alle skal gis like muligheter til fysisk aktivitet og bevegelse - uansett funksjonsnivå. / Foto: Shutterstock
Hanna Jonsrud og Linn Kristin Malmquist har vært studenter på påbyggingsstudiet fysisk aktivitet og funksjonshemming ved NIH (2017). I denne bloggen snakker de om sine opplevelser og erfaringer som praksisstudenter ved Beitostølen Helsesportsenter.

I løpet av høstsemesteret har vi vært igjennom to praksisperioder ved Beitostølen Helsesportssenter, og i begynnelsen av desember ble vi ferdig med en fire uker lang praksisperiode ved senteret. 

Tilpasset fysisk aktivitet
En viktig del av studiet er relatert til tilpasset fysisk aktivitet (TFA). Det omhandler tilrettelegging av aktivitet ut i fra individuelle ressurser og forutsetninger, slik at alle kan oppleve mestring, glede og deltagelse gjennom fysisk aktivitet. Norges idrettshøgskole har hatt et flerårig samarbeid med Beitostølen Helsesportssenter, noe som gjør at vi som FAF-studenter får gleden av å tilbringe to praksisperioder på senteret. Beitostølen Helsesportssenter er en rehabiliteringsinstitusjon for barn, unge og voksne, som arbeider ut i fra visjonen “aktivitet og deltagelse gjennom livet”.

Tilrettelegging av aktiviteter
På Beitostølen Helsesportssenter er det tre barnegrupper, en ung-voksengruppe, og en voksengruppe. Deltakerne er mennesker med ulike diagnoser, funksjonsnedsettelser og funksjonsnivå. I praksisperioden har studentene vært fordelt på de ulike gruppene, der vi selv har vært tilknyttet en ung-voksengruppe og voksengruppe. Her har vi tatt del i mange av de daglige arbeidsoppgavene til teamet. I løpet av en vanlig dag som praksisstudent har vi fått bidra med tilrettelegging av aktivitet i basseng, idrettshall, treningsrom og utendørs. Aktivitetene har vært varierte og blant annet bestått av klatring, bordtennis, terapiridning, vannaerobic, rullestolteknikk, stasjonstrening og ulike former for lek.

En morsom aktivitet på senteret


I og med at vinteren har kommet for fullt til Beitostølen har vi også fått være med på morsomme vinteraktiviteter utendørs, slik som langrenn og langrenns pigging. Vi har i tillegg deltatt på tverrfaglige møter med lege, fysioterapeut, sykepleier, idrettspedagog, ergoterapeut, sosionom og ride-fysioterapeut, samt individuelle samtaler med brukerne. For oss som snart skal ut i arbeidslivet har det vært fint å ta del i tverrfaglig samarbeid der ulike yrkesgrupper kan spille på hverandre for å gi brukerne et best mulig tilbud.

Langrennspigging på nydelig vinterføre


Muligheter fremfor begrensninger
I løpet av de fire siste ukene har vi fått stor frihet til å planlegge og gjennomføre hele eller deler av egne økter. Dette har gjort at vi har fått muligheten til å overføre teoretisk kunnskap fra undervisning til praksis, noe som har vært svært lærerikt. Gjennom god støtte og veiledning fra dyktige ansatte på teamene har vi fått utforske vår rolle som instruktør, samtidig som vi har fått god erfaring og forståelse for tilrettelegging av fysisk aktivitet. Livet som praksisstudent på Beitostølen Helsesportsenter har vært både spennende, utfordrende, lærerikt og ikke minst veldig givende. Det har vært spennende å se at fysisk aktivitet kan gjennomføres på så mange ulike måter dersom man velger å se muligheter fremfor begrensninger.

Bordtennis er en populær aktivitet på Beitostølen Helsesportsenter


Muligheten til å få bo tett sammen med andre studenter på Beitostølen, har skapt et veldig godt klassemiljø. Vi sitter igjen med gode opplevelser, nye bekjentskap og nyttige erfaringer vi ikke ville vært foruten. Vi ser frem til å fordype oss videre i det spennende og viktige fagfeltet, fysisk aktivitet og funksjonshemming. Men før den tid unner vi oss en velfortjent juleferie.

NIH gjør oppmerksom på at praksisoppholdet som Hanna og Linn hadde i 2017 er endret fra å være et halvår til totalt syv uker. Endringene trådde i kraft i 2018.