Innovasjon og entreprenørskap

Innovasjonsheng 2023 samlet man for første gang nysgjerrige studenter, ansatte og alumni for faglig påfyll og inspirasjon.

Allan stor foran et skjerm og presenterer
Allan Daniel Corona, CEO og gründer av Bino Training holder et foredrag. Foto: NIH

«Innovasjonsheng, hva er det for noe?» var en gjenganger blant studentmassen. For mange studenter var dette et nytt konsept og kanskje noe man ikke hadde tenkt på før. Men det kan også være fordi man har en oppfatning hva innovasjon og entreprenørskap er. Kanskje tenker man at det kun handler om å utvikle egne apper, lage et banebrytende nytt produkt eller starte en egen virksomhet.

Gjennom Innovasjonsheng, fikk vi et innblikk i et mangfold av prosjekter og måter å tenke på når man skal jobbe seg frem for å utvikle sine idéer. Blant annet tidligere NIH-student og Fuelbox-gründer, Berta Lende Røed, startet sitt selskap i 2013.

Tre studenter og Berta prater over et bord
Berta Lenda Røed (t.h.), gründer av FuelBox AS snakker med NIH studenter. Foto: NIH


Det kom ut av eget behov for hun savnet de gode samtalene med sin mann. Hun tok oss med på sin gründerreise og hvordan hun har jobbet for å utvikle boksen som er fylt til randen med spørsmålskort, tilpasset ulike relasjoner. Det var også eksempler på utrolig spennende «in-house» prosjekter som 1080 Motion av Ola Eriksrud, som fortalte om idéen og erfaringene sine rundt dette prosjektet.

To viktige drivkrefter

Innovasjon og entreprenørskap har alltid vært to viktige drivkrefter gjennom historien, men kanskje blitt enda mer viktig nå i nyere tid. Det gjør at man skaper muligheter for vekst og utvikling i samfunnet og det trenger ikke være så farlig som man skulle tro. Gjennom innovasjon blir man tvunget til å tenke nytt og se på utfordringer og problemer på helt nye måter for å finne nye gode løsninger.Det har potensialet til å gjøre stor forskjell for samfunnet som helhet, men også for enkeltindivider. Som det ble sagt av en av foredragsholderne, så er sjansen stor for at hvis du ser et behov, så gjør andre det å.

Portrett av Tom-Daniel
Forfatter Tom-Daniel Laugerud på Innovasjonsheng 2023. Foto: NIH

Men la oss være ærlige, det krever en vilje til å satse på egne idéer og drømmer og, i mange tilfeller, bygge opp og drive en egen virksomhet. Man må tørre å drømme stort, enten hvis det dreier seg om å lage noe eget fra bånn av eller jobbe innovativt i en eksisterende virksomhet.

Gnisten

Studenter er nødt til å ta dette innover seg, for det vil kunne skape store muligheter underveis og etter endt studier. Ved å tenke innovativt, ved å tenne den gnisten inne i seg, kan man være med på å skape sin egen fremtid. Det krever imidlertid at institusjoner som NIH legger til rette for at denne gnisten kan oppstå hos våre studenter. Her må jeg si at man nå har tatt gode steg i rett retning: arrangert Innovasjonsheng, holdt workshops i samarbeid med Igloo Innovation og Innovasjon Norge og jobbet for at «Innovasjon og entreprenørskap» skal bli et valgbart emne på bachelorprogrammene. Dette gjør at studentene er bedre rustet med det de trenger for å skape nettopp den fremtiden de ønsker, men de må også selv ta eierskap til dette.

To studenter ser på PC til Able Tech
Bastian Stoermann-Næss (t.v.) fra Abel Technologies AS prater med NIH studenter. Foto: NIH

 

Studenter som entreprenører

  • STUD-ENT er til for nyutdannede studenter som skal etablere egen bedrift basert på kunnskap tilegnet gjennom studier. Studentene må nærme seg avslutningen av en mastergrad eller nylig ha avsluttet utdanningen, og de må ha etablert et aksjeselskap. Kjerneteamet i selskapet skal bestå av studenter eller nyutdannede, som må eie minst 80 prosent av selskapet.
  • Prosjekter som når opp kan få dekket alle sine godkjente interne og eksterne kostnader, med inntil en million kroner.
  • Kilde: Innovasjon Norge

NTNU har lenge vært en foregangsinstitusjon for nettopp dette. Så derfor tidligere i januar, etter invitasjon fra HeiInnovasport prosjektet på NIH, sendte Studentstyret to studenter til Trondheim og NTNUs faglige samling for STUD-ENT. Her samlet man ansatte og studenter som ønsket enda mer kunnskap om søknadsskriving for støtte, tidligere studenter som har mottatt STUD-ENT fortalte om deres prosess og studenter fra NTNUs entreprenørskole holdt pitcher. Dette er et godt eksempel på en institusjon som har lagt til rette for studenters engasjement rundt innovasjon og entreprenørskap, hvor man har et samarbeid mellom institusjonen og studentforeninger/studentbedrifter. Gjennom tilbud som

legger man godt til rette for at studentene har den kunnskapen og de verktøyene de trenger for å kunne utvikle sine idéer.

Framtiden på NIH

Studentstyret fikk en utfordring på Innovasjonshenget at man skal starte opp lignende tilbud for NIHs studenter. Dette er helt klart noe vi ønsker å få til og gjerne da i tett samarbeid med institusjonen, eksterne virksomheter og andre institusjoner. Gjennom gode samarbeidsarbeidspartnere kan man få flere gode tilbud på plass og skape en arena for at våre studenter kan utvikle seg.

Når det er sagt, så er det også viktig at NIH prioriterer dette både i form av arrangementer, inkludere det i relevante program- og emneplaner og kunne tilby økonomiske resurser. Sistnevnte er nemlig noe som NTNU prioriterer, å bevilge ekstra penger til slike studentforeninger/studentbedrifter.

Oppsummert så er det viktig for studenter å engasjere seg i innovasjon og entreprenørskap fordi det vil gi de muligheter til å utvikle seg selv, skape en positiv innvirkning i samfunnet og forberede dem på en fremtid som stadig er i endring.