Realkompetanse

Søkere som ikke har generell studiekompetanse og som fyller minst 25 år i løpet av opptaksåret, kan søke om opptak på grunnlag av realkompetanse. Godkjent realkompetanse er en alternativ måte å kvalifisere seg til en bestemt utdanning.

Generelle krav til realkompetansesøkere ved Norges idrettshøgskole

Nedenfor finner søkere de generelle kravene for å være kvalifisert realkompetansesøker til studietilbud ved NIH.

  • Søkere kan ikke ha generell studiekompetanse
  • Søkere må være 25 år eller eldre i løpet av opptaksåret
  • Søkere må dokumentere minimum 5 års yrkesrelevant praksis (omregnet til heltid). Inntil 2 av disse årene kan dekkes av relevant utdanning på nivå med videregående skole, fagbrev (herunder lærlingtid) eller relevante linjer på folkehøgskole. Allmennfag/studiespesialisering regnes alltid som relevant
  • Søkerne må ha tilstrekkelige ferdigheter i norsk (eller annet nordisk språk) og engelsk til å kunne gjennomføre studiet. Dette skal dokumenteres med minimum faget norsk (112 årstimer) og engelsk (140 årstimer) fra yrkesfaglige studieretninger i videregående skole eller tilsvarende, bestått med karakteren 2 eller bedre
  • Har søkere morsmål eller utdanning fra land utenfor Norden, må det dokumenteres norsk- og engelskkunnskaper tilsvarende kravet til generell studiekompetanse

Søker må i tillegg skrive en egenerklæring som skal gi utfyllende beskrivelser av kunnskap, kompetanse og motivasjon for det enkelte studiet. Det er utarbeidet et eget skjema søker må fylle ut og laste opp i nettsøknaden.

Dokumentasjon som inneholde sensitiv informasjon skal ikke lastes opp i nettportalen, men må sendes per post til NIH. Ditt søkernummer må påføres alle dokumentene.

Søknad om opptak

Du søker på vanlig vis i søknadsportalen, og må dokumentere realkompetanse.

Dersom søker har generell studiekompetanse, er det ikke mulig å søke på grunnlag av realkompetanse.

Selv om søker får godkjent realkompetanse for et studium, får man ikke automatisk tilbud om studieplass. Dersom det er flere kvalifiserte søkere enn antall studieplasser, skjer rangering i forhold til andre søkere etter skjønnsmessig vurdering, der det blant annet blir lagt vekt på relevans og omfang av praksis.

Dersom søker krysser av for realkompetanse og har/får generell studiekompetanse, blir søknaden overført til ordinært opptak.

Kontakt

Opptakskontoret

E-post: opptak@nih.no
Telefon: 23 26 20 30
Tirsdag, onsdag og torsdag kl. 12-14
i perioden 15. februar til 31. august