Poengkalkulator

Kalkulator for poengberegning til lokale opptak ved Norges idrettshøgskole

Om du ønsker å få en pekepinn på din poengsum ved lokale opptak til NIH kan du bruke kalkulatoren under.

Du må gjøre deg kjent med opptaks- og eventuelle fordypningskrav til studiet du søker opptak til, og bruke de karakterene som legges til grunn for rangeringen. Alle emner som dekker opptaks- og eventuelle fordypningskrav brukes i poengberegningen av NIH.

NB: Poengsum du regner ut kan være ulik det som leges til grunn i rangeringen i opptaket. Din endelige poengsum er den som regnes ut som en del av vurderingen av NIH i opptaket.

Husk at du må bruke stor bostav når du legger inn din bokstavkarakter (om du skal legge inn karakter "A" kan du ikke skrive "a"). Legg inn kun karakter og antall studiepoeng for et emne per kalkulatorlinje.

Emner du har tatt ved utveksling legger du ikke inn, da karaktersystem er annerledes i utlandet enn i Norge.

Om du har eldre utdanning fra Norge, med tallkarakterer, får du ikke regnet ut poengsummen din med kalkulatoren under.

Emne # Karakter
(stor bokstav)  
Studiepoeng
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

 

Kontakt

Opptakskontoret

E-post: opptak@nih.no
Telefon: 23 26 20 30
mandag - fredag kl. 10-11:30 og 12-14