Poengberegning

Poengberegning ved opptak til NIH.

Det settes ikke en poenggrense før selve opptaket. Dette fastsettes av hvilken poengsum den siste søkere som får tilbud om studieplass har.

Ved hvert opptak kan poenggrenser for å få tilbud om studieplass variere. Dette avhenger blant annet av antall søkere, antall studieplasser, og gjennomsnittskarakterer søkere har.

Poengberegning for opptak via Samordna opptak

Slik blir poengsummen din regnet ut

Forklaring kvote

ORD: Ordinær kvote. Alle som er kvalifiserte konkurrerer i denne kvoten
ORDF: Ordinær førstegangsvitnemålskvote

Du finner poenggrenser for de to foregående opptak på de ulike  studiesidene.

Statistikk for tidligere opptak kan du finne på Samordna opptak.

Poengberegning for opptak via Søknadsweb

Karakterer av emner som danner rangeringsgrunnlaget legges sammen, og deles på antall karakterer. Det regnes ut et vektet gjennomsnitt av karakterene. Dvs. at et emne på 20 studiepoeng vil ha større betydning på poengsummen som regnes ut, enn et emne som består av 10 studiepoeng.
Karakter A = 50p
Karakter B = 40p
Karakter C = 30p
Karakter D = 20p
Karakter E = 10p

Om en søker har mer enn 180sp, vil de 180sp som er til gunst for søker, men som fortsatt gjør søker kvalifisert, automatisk bli brukt i rangeringen av den aktuelle søkeren. Det vil si, emner som gjør søker kvalifisert må uansett brukes i rangering av søkeren.

Du finner tidligere års poenggrenser på hver enkel studieside.

Kontakt

Opptakskontoret

E-post: opptak@nih.no
Telefon: 23 26 20 30
Tirsdag, onsdag og torsdag kl. 12-14
i perioden 15. februar til 31. august