Påbygningsstudier

Opptakskrav til påbygningsstudier ved NIH.

For opptak til studier ved NIH blir søkere rangert ut fra karakterer fra tidligere utdanning. Er det flere kvalifiserte søkere enn studieplasser vil karakterer danne rangeringsgrunnlaget.

Endringer i opptakskrav kan forekomme frem til 1. februar i opptaksåret.

NIH tilbyr følgende påbygningsstudier:

 

Fysisk aktivitet og funksjonshemming (FAF)

Gruppe 1

 • Søkere med bachelorgrad i idrett, inkl. idrett årsstudium/første år bachelor i idrettsvitenskap
 • Søkere med bachelorgrad i pedagogiske fag, samt idrett årsstudium/ første år bachelor idrettsvitenskap
 • Søkere med bachelorgrad i helse- eller sosialfag, samt idrett årsstudium/første år bachelor i idrettsvitenskap

 Gruppe 2

 • Søkere med to års høyere, idrettsvitenskapelig utdanning, der det ene året er idrett årsstudium/første år bachelor i idrettsvitenskap
 • Søkere med idrett årsstudium/første år bachelor i idrettsvitenskap og ett års pedagogisk utdanning
 • Søkere med bachelorgrad i helse- eller sosialfag samt at det gjennom utdanning og/eller erfaring blir dokumentert kunnskap om idrettsfag

Søkjarar i gruppe 1 skal rangerast foran søkjarar i gruppe 2.

Idrett, kultur og utviklingssamarbeid (IKU)

 • Basisår i idrettsvitenskap (eller tilsvarende), eller annen relevant høyere utdanning og idrettsfaglig bakgrunn
 • Bekreftelse på inngått avtale for praksisoppholdet med godkjent organisasjon (man vil ikke kunne få tilbud om opptak uten innsendt bekreftelse)

NIF organiserer og finansierer praksisoppholdet for studenter som ønsker å reise ut gjennom Idrettens Fredskorps. Ønsker du å reise som idrettsfrivillig gjennom Idrettens fredskorps, må søknad sendes til NIF.

Ønsker du å reise som idrettsfrivillig gjennom Projects Abroad, må du ta kontakt med programleder ved NIH innen 1. april.

Praktisk- pedagogisk utdanning (PPU)

For å bli tatt opp til PPU ved NIH må søker ha:

 • en mastergrad (120sp) som inneholder minimum 60 studiepoeng idrettsfag

  Eller

 • en bachelorgrad i idrett, samt krav for innhold i Forskrift om rammeplan til praktisk- pedagogisk utdanning
  • minimum 120 studiepoeng innen idrett
  • gjennomsnittskarakter "C" eller bedre
  • øvrige fag (praktisk eller estetiske fag) må ha et omfang på minst 30 studiepoeng

Rangeringsregler PPU

 • Søkere med mastergrad rangeres foran søkere med bachelorgrad i opptaket
 • Søkere med mastergrad rangeres ut fra karakterer i sin mastergrad (120sp)
 • Søkere med bachelor i idrett rangeres ut fra karakterer i sin bachelorgrad (180sp)