Trening og kreft/ AKTIV-instruktør

Opptakskrav til emnet Trening og kreft/ AKTIV- instruktør.

Kvalifiserte søkere må kunne dokumentere minst én av følgende tre utdannelser:

Fullført bachelor i fysioterapi

  • Studenter med fullført utdanning i fysioterapi i Norge vil være kvalifiserte til å søke opptak direkte.
  • Studenter med fullført utdanning i fysioterapi fra utlandet vil bli vurdert utfra hvor hver enkelt student søkeren er utdannet fra. Utdanninger som er godkjent for fysioterapipraksis i Norge er direkte kvalifisert til å søke

Fullført bachelor og/eller mastergrad i fysisk aktivitet og helse eller idrettsbiologi fra NIH eller lignende utdanningsinstitusjon. 


Det er flere utdanningsinstitusjoner i Norge som tilbyr lignende utdanning:

  1. Lillehammer: Søkere med fullført bachelor i idrett fra høgskolen i Lillehammer er direkte kvalifisert til opptak.
  2. Sogndal: Søkere med fullført bachelor i fysisk aktivitet og helse fra høgskolen i Sogn og Fjordane er direkte kvalifisert til opptak.
  3. Kristiansand: Søkere med fullført bachelor i idrett fra universitetet i Agder er direkte kvalifisert til opptak.
  4. Stavanger: Søkere med fullført bachelor i idrett Universitetet i Stavanger er direkte kvalifisert til opptak.
  5. Trondheim: Søkere med fullført bachelor i idrett fra Norges teknisk-naturvitenskapelige universiteter direkte kvalifisert til opptak, dersom søkeren har godkjente kurs i fysiologi og biomekanikk som en del av bachelor utdannelsen.

Fullført studiepoenggivende personligtrenerutdanning fra høgskole- eller universitetsnivå,  som til sammen utgjør minst 30 studiepoeng
Alle søkere med NOKUT-godkjente utdanninger fra høyere nivå er kvalifiserte søkere.  


Studieplassene tildeles etter "førstemann-til-mølla"-prinsippet, det vil si at de som først registrerer en komplett søknad med nødvendig dokumentasjon får først tilbud om plass. Søknadsbehandlingen starter i midten av august.