Lærerutdanning i praktiske og estetiske fag for trinn 1 - 13, kroppsøving og idrettsfag

Opptakskrav for å kvalifisere til Lærerutdanning i praktiske og estetiske fag for trinn 1 - 13, kroppsøving og idrettsfag ved Norges idrettshøgskole.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse
eller
Realkompetanse

Se Samordna opptak for mer informasjon.

Rangeringsregler

Søkerne rangeres på bakgrunn av alle karakterer i opptaksgrunnlaget.

Dersom flere søkere har samme poengsum, blir eldste søker rangert først.

Kontakt

Opptakskontoret

E-post: opptak@nih.no
Telefon: 23 26 20 30
Tirsdag, onsdag og torsdag kl. 12-14
i perioden 15. februar til 31. august