Master i idrettsmedisin

Opptaks- og fordypningskrav for å kvalifisere til master i idrettsmedisin ved Norges idrettshøgskole.

Søker må oppfylle krav fastsatt i forskrift 1. desember 2005 nr. 1392 om krav til mastergrad.

Opptakskrav

 • generell studiekompetanse (GSK)
 • utstedt bachelorgrad
 • minimum 90 studiepoeng idrettsfag
 • gjennomsnittskarakter må være "C" eller bedre i hele opptaksgrunnlaget (180 studiepoeng)
 • Minimum 30 studiepoeng innen fysisk aktivitet og helserelatert emner.

Med fysisk aktivitet og helserelaterte emner menes for eksempel:

 • Aktivitetsmedisin
 • Helseaspekter ved ulike treningsmetoder
 • Helsekommunikasjon
 • Målemetoder for fysisk aktivitet og fysisk form
 • Arbeids- og treningsfysiologi
 • Trening i praksis

Rangeringsregler

Søkerne rangeres på bakgrunn av alle karakterer i opptaksgrunnlaget. Hvis søkeren har flere enn 180 studiepoeng, regnes de karakterene med som gir søkeren best poengsum. Karakterer fra emner som dekker fordypningskravene regnes alltid med.

Dersom flere søkere har samme poengsum, blir eldste søker rangert først.

Kontakt

Opptakskontoret

E-post: opptak@nih.no
Telefon: 23 26 20 30
Tirsdag, onsdag og torsdag kl. 12-14
i perioden 15. februar til 31. august