Master i idrettsfysioterapi

Opptakskrav for å kvalifisere til master i idrettsfysioterapi ved Norges idrettshøgskole.

Søker må oppfylle krav fastsatt i forskrift 1. desember 2005 nr. 1392 om krav til mastergrad.

Opptakskrav

  • Bachelor i fysioterapi
  • Norsk autorisasjon som fysioterapeut
  • gjennomsnittskarakter må være "C" eller bedre i hele opptaksgrunnlaget

Rangeringsregler

Søkerne rangeres på bakgrunn av alle karakterer i opptaksgrunnlaget.

Søkere med minimum 9 måneders relevant praksis (100% stilling) som fysioterapeut, fra dato norsk/ nordisk autorisasjon ble utstedt, blir foretrukket ved opptak (må dokumenteres med arbeidsattest).

Dersom flere søkere har samme poengsum, blir eldste søker rangert først.

Kontakt

Opptakskontoret

E-post: opptak@nih.no
Telefon: 23 26 20 30
mandag - fredag kl. 10-11:30 og 12-14