Master i idrettsfysiologi og bevegelseslære

Opptaks- og fordypningskrav for å kvalifisere til master i idrettsfysiologi og bevegelseslære ved Norges idrettshøgskole.

Søker må oppfylle krav fastsatt i forskrift 1. desember 2005 nr. 1392 om krav til mastergrad.

Opptakskrav

 • utstedt bachelorgrad
 • minimum 90 studiepoeng idrettsfag
 • gjennomsnittskarakter må være "C" eller bedre i hele opptaksgrunnlaget (180 studiepoeng)
 • Minimum 45 studiepoeng i fagene fysiologi, anatomi og biomekanikk
  • I disse studiepoengene må følgende fagområder dekkes med minimum 7,5 studiepoeng:
   • Generell fysiologi
   • Arbeidsfysiologi
   • Bevegelsesapparatets anatomi
  • I tillegg må søker ha minimum 15 studiepoeng innen ett eller flere av følgende fagområder:
   • Treningsfysiologi
   • Funksjonell anatomi
   • Generell biomekanikk
   • Cellebiologi
   • Biokjemi

Rangeringsregler

Søkerne rangeres på bakgrunn av alle karakterer i opptaksgrunnlaget. Hvis søkeren har flere enn 180 studiepoeng, regnes de karakterene med som gir søkeren best poengsum. Karakterer fra emner som dekker fordypningskravene regnes alltid med.

Dersom flere søkere har samme poengsum, blir eldste søker rangert først.

Kontakt

Opptakskontoret

E-post: opptak@nih.no
Telefon: 23 26 20 30
mandag - fredag kl. 10-11:30 og 12-14