Master i idrett og samfunnsvitenskap

Opptaks- og fordypningsskrav for å kvalifisere til master i idrett og samfunnsvitenskap ved Norges idrettshøgskole.

Søker må oppfylle krav fastsatt i forskrift 1. desember 2005 nr. 1392 om krav til mastergrad.

Opptakskrav

 • utstedt bachelorgrad
 • minimum 90 studiepoeng idrettsfag
 • gjennomsnittskarakter må være "C" eller bedre i hele opptaksgrunnlaget (180 studiepoeng)
 • eventuelle fordypningskrav til studieretninger du søker opptak til
 

Fordypningskrav

Studieretning Idrett og trenerrollen

Ingen spesielle fordypningskrav.

Studieretning Idrettspsykologi

Minimum 50 studiepoeng innenfor idrettspsykologi og coaching hvorav minimum 20 studiepoeng må være innenfor idrettspsykologi.

 • Emner innen helse-/aktivitetspsykologi og anvendt idrettspsykologi kan inngå i de 20 studiepoengene i idrettspsykologi.
 • Emner i idrettspedagogikk, idrettscoaching og trenerrollen kan inngå i de 30 studiepoengene i coachingrelaterte emner.

Studieretning Kultur og samfunn

Minimum 45 studiepoeng innen samfunnsvitenskapelige og/eller humanistiske emner.

Studieretning Pedagogikk

 • 3-årig faglærerutdanning i kroppsøving og idrettsfag, eller tilsvarende (180sp)
  eller
 • Bachelor i friluftsliv (180sp)
  eller
 • 1-årig praktisk- pedagogisk utdanning innen kroppsøving (60sp)
  eller
 • 1-årig påbygningsstudium i Fysisk aktivitet og funksjonshemming (60sp)

Studieretning Sport Management

Minimum 50 studiepoeng innen (sport) management relaterte emner hvorav minimum 30 studiepoeng må være direkte relatert til idrett.

Eksempler på emner kan være:

 • Idrett og bærekraft
 • Idrett og samfunn/ idrettssosiologi
 • Idrettens lederskap
 • Idrettsjuss
 • Ledelse
 • Markedsføring
 • Organisasjonsteori
 • Organisasjonspsykologi
 • Praksis i idrettsorganisasjoner
 • Økonomi/ regnskap

 

Rangeringsregler

Søkerne rangeres på bakgrunn av alle karakterer i opptaksgrunnlaget. Hvis søkeren har flere enn 180 studiepoeng, regnes de karakterene med som gir søkeren best poengsum. Karakterer fra emner som dekker fordypningskravene regnes alltid med.

Dersom flere søkere har samme poengsum, blir eldste søker rangert først.

Kontakt

Opptakskontoret

E-post: opptak@nih.no
Telefon: 23 26 20 30
mandag - fredag kl. 10-11:30 og 12-14