Masterstudier

Opptaks- og fordypningskrav som kreves for å kvalifisere til masterstudier ved Norges idrettshøgskole.

Opptaks- og fordypningsskrav for å kvalifisere til master i idrett og samfunnsvitenskap ved Norges idrettshøgskole.

Opptakskrav for å kvalifisere til master i idrettsfysioterapi ved Norges idrettshøgskole.

Opptaks- og fordypningskrav for å kvalifisere til master i idrettsmidisin ved Norges idrettshøgskole.

Opptakskrav for å kvalifisere til Lærerutdanning i praktiske og estetiske fag for trinn 1 - 13, kroppsøving og idrettsfag ved Norges idrettshøgskole.