Direkte til andre studieår bachelorprogram

Opptakskrav for å være kvalifisert til direkte opptak til andre studieår til våre bachelorprogram.

Årsenhet (60 studiepoeng) med idrettsfaglige emner på universitets- og høgskolenivå.

Må inneholde følgende:

 • Treningslære, 10sp
 • Samfunnsvitenskapelige emner, 10sp
 • Aktivitetsemner, 10sp

Andre emner som kan inngå:

 • Naturvitenskapelige emner (anatomi, fysiologi)
 • Pedagogiske emner - kroppsøving
 • Sport Management
 • Friluftsliv
 • Ernæring
 • Fysisk aktivitet og helse
 • Idrettspsykologi

NIH tilbyr søkere muligheten til å søke om opptak direkte til andre året på våre bachelorprogram.

Hvor mange ledige plasser det er i de ulike studiene avhenger av eventuelt frafall av studenter mellom første og andre studieåret. NIH fyller da opp eventuelle ledige studieplasser med eksterne søkere.

Søkere som ønsker å søke om direkte opptak til andre år bachelor, må møte opptakskrav til det bachelorprogrammet de søker opptak til. Endringer kan forekomme frem til 1. februar i opptaksåret.

Søknadsfristen er 15. april, og man søker gjennom Søknadsweb.

Opptakskrav

Bachelor i friluftsliv (FL)

 • Fullført og bestått minimum 60 studiepoeng innen høyere utdanning

Bachelor i Sport Management (SP)

 • Idrett årsstudium
  eller
 • første året av en Sport Management bachelor
  eller
 • årsstudium i Idrett og samfunn

Bachelor i trening, helse og prestasjon (THP)

 • Idrett årsstudium

Det anbefales at de som ikke har fysiologi i sitt idrett årsstudium tar emnet "THP100 - Humanfysiologi" i fjerde semester av bacheloren.

Bachelor i trenerrollen og idrettspsykologi (TI)

 • Idrett årsstudium
 1. Studenter som velger studieretning "idrettspsykologi", og som ikke har 10sp idrettspsykologi i sitt første studieår, melde seg opp til emnet "TI100 - Idrettspsykologi 1" i løpet av tredje semester av bacheloren. Dette emnet vil komme i tillegg til de øvrige 30sp som ligger i utdanningsplanen. For studenter som velger studieretning "trenerrollen" anbefales det at man tar emnet "TI100 - Idrettspsykologi 1", men det er ikke et krav.
 2. Det anbefales at de som ikke har fysiologi i sitt første studieår tar emnet "THP100 - Humanfysiologi" i fjerde semester av bacheloren.

Rangering

Det er gjennomsnittet av karakterene fra opptaksgrunnlaget som danner rangeringsgrunnlaget ved opptak til andreåret. Poenggrensene kan variere fra år til år, avhengig av antall søkere, karakterene til søkerne, og av hvilke bachelorprogram som er populære blant eksterne søkere.

Kvoter

NIH har avtale med Olympiatoppen angående spesiell kvote ved opptak til studier

Kontakt

Opptakskontoret

E-post: opptak@nih.no
Telefon: 23 26 20 30
mandag - fredag kl. 10-11:30 og 12-14