Opplasting av dokumentasjon

Her finner du informasjon om opplasting av dokumentasjon i forbindelse med lokale opptak.

Denne informasjonen gjelder lokale opptak. Det vil si opptak du har søkt om gjennom Søknadsweb. Informasjon om innsending av dokumentasjon gjennom Samordna opptak finner du på Samordna opptak sine nettsider.

Opplasting av vedlegg i Søknadsweb

Vedlegg til søknaden lastes opp i Søknadsweb innen frister som er oppgitt i kvitteringsmailen du mottar etter at din søknad er registrert. Om du tidligere har lastet opp dokumenter i Søknadsweb, kan du se dette under "mine dokumenter".

Takker du "ja" til ekstern resultatutveksling i Søknadsweb eller i Studentweb, skal du ikke laste opp dokumentasjon på de samme resultatene i din søknad. Om du lurer på hvilke resultater NIH har tilgang til kan du sjekke dette under "eksterne resultater".
Dine dokumenter må være enten bildefiler (GIF, JPG, eller PNG) eller i PDF format.

Følgende dokumentasjon må lastes opp

Type dokument Beskrivelse
Endelig(e) vitnemål Du laster opp en kopi av ditt originale vitnemål. Vitnemål er et dokument for oppnådd grad og ikke det samme som karakterutskrift. Hvis du også har en mastergrad må du også laste opp dette dokumentet, i tillegg til vitnemålet fra bachelorgraden.
Kall filen(e) bachelor/ master
Karakterutskrift(er) Du laster opp kopi av originale karakterutskrifter. Har du vært på utveksling eller fått eksterne emner innpasset i graden din må du også sende inn egne karakterutskrifter på disse emnene.
Hvis du også har fullført en mastergrad, må karakterutskrift også lastes opp.
Skjermbilder fra Studentweb godtas ikke.

Utdanning fra USA/ Canada må dokumenteres ved at lærestedet sender karakterutskrift(er) per post direkte til NIH .
Kall filen(e) bachelorkar/ masterkar
Oversettelser (hvis aktuelt) Alle dokumenter må være på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Hvis originaldokumentene er på et annet språk, må søkeren selv få oversatt dem til et av disse språkene av en statsautorisert oversetter. Både kopier av originaldokumentene og oversettelsen skal lastes opp.
Kall filen(e) bachelortrans/ mastertrans

Utdanning fra Norges idrettshøgskole

Type dokument Beskrivelse
Endelig vitnemål og karakterutskrift Du trenger ikke laste opp dokumentasjon av utdanning fullført ved Norges idrettshøgskole. Om du har fått eksterne emner innpasset i graden din må du dokumentere denne utdanningen med offisiell karakterutskrift fra lærestedet disse ble tatt ved.

Andre dokumenter (hvis aktuelt)

Type dokument Beskrivelse
Arbeidsattester

Om du søker på grunnlag av realkompetanse eller studier hvor arbeidserfaring kan være medvirkende i opptaket må disse lastes opp. En arbeidsattest må blant annet inneholde følgende informasjon for at de vil bli godkjent:
- dato attest er skrevet
- navn og fødselsdato på arbeidstaker
- periode for ansettelse
- stillingsprosent eller totalt antall timer jobbet
- signert og stemplet av arbeidsgiver

Dokumentasjon på fullført videregående skole (GSK) Hvis du ikke er registrert med generell studiekompetanse (GSK) i Søknadsweb (under "min profil"), vi du måtte laste opp vitnemål fra videregående opplæring.
Kall filen vgs
Emneplaner fra tidligere utdanning(er)

Har du emner i din tidligere utdanning hvor navnet på emner ikke viser til innholdet til emnet, må søker laste opp emneplaner. Dette gjelder om det vil avgjøre om en søker møter eventuelle fordypningskrav.

Hvis du har tatt emner i utlandet (enten hel grad eller enkelte emner), må du laste opp emneplaner for hvert enkelt emne. Disse må være fra det semesteret du tok emnet. Om ikke dette blir lastet opp vil det ikke være mulig å vurdere din tidligere utdanning, eller din søknad om opptak til studier ved NIH.
Kall filen(e) emneplan

Navneendring Navneendring må dokumenteres hvis navnet ditt er skrevet ulikt i noen av dokumentene. Dette dokumenteres med melding om navneendring fra folkeregisteret. 
Kall filen navneendring
Tidlig opptak Hvis du søker om tidlig opptak må du laste opp dokumentasjon på at du har behov for dette (bekreftelse på oppsigelsestid, bostedsattest for barn hvis familien må flytte, eller bekreftelse på andre vektige grunner).
Kall filen tidlig
Opptak på annet grunnlag Hvis du søker om opptak på grunnlag av annet grunnlag (annen utdanning og/ eller relevant praksis), må du laste opp relevant dokumentasjon i forhold til dette grunnlaget (vitnemål/ karakterutskrift fra utdanning, attester, etc.), samt en egenerklæring hvor du beskriver hvordan du mener at du møter opptakskravet til emne(e) du har søkt på.
Kall filen(e) annetgrunnlag

Tidligere innsendt dokumentasjon 

Om du tidligere har søkt på studier ved NIH kan det være at du har lastet opp dokumentasjon i Søknadsweb. Dokumenter som fortsatt er tilgjengelig for NIH vil du kunne se under "mine dokumenter". Det er derfor ikke nødvendig å laste disse opp på nytt i Søknadsweb.

Krav til dokumentene

Det er søkers ansvar at dokumentene er riktige og gyldige. NIH kontrollerer et utvalg av dokumentene mot utsteder, og et utvalg av søkerne som blir tildelt studieplass må forevise originale dokumenter i løpet av første semester. Dokumentfalsk blir politianmeldt.

Det er søker sitt ansvar å sende inn dokumentasjon som møter kravet om opptak. En søknad regnes ikke som komplett og kan ikke vurderes for opptak før all nødvendig dokumentasjon er mottatt innen gitte frister.

Kontakt

Opptakskontoret

E-post: opptak@nih.no
Telefon: 23 26 20 30
mandag - fredag kl. 10-11:30 og 12-14