Kvoter

Idrettens kvote er en avtale mellom NIH og Olympiatoppen. I tillegg kan man få opptak på annet opptaksgrunnlag.

Idrettens kvote

Inntil 10 studieplasser kan tildeles søkere på tre-årig bachelorprogrammer som er innstilt av Olympiatoppen. Dette gjelder for følgende program:

  • bachelor Sport Management (SPM)
  • bachelor trenerrollen og idrettspsykologi (TI)
  • bachelor trening, helse og prestasjon (THP)

Inntil fire studieplasser i 2. år på bachelorprogrammene vist over og én studieplass på masterstudiet i idrettsvitenskap kan tildeles tilsvarende. Søkere må møte generelle og spesielle opptakskrav. Søknad sendes både til NIH (Søknadsweb/Samordna opptak) og Olympiatoppen.

Inntil en studieplass kan tildeles søkere på to-årige masterprogram som er innstilt av Olympiatoppen. Dettte gjelder for følgende program:

  • master i idrettsfysiologi og bevegelsesvitenskap
  • master i idrettsmedisin
  • master i idrett og samfunnsvitenskap

Annet opptaksgrunnlag

Inntil fem studieplasser på andre år på bachelorprogrammene kan tilbys søkere med annet opptaksgrunnlag som kvalifiserer for den aktuelle bachelorretningen.

Man søker lokalt opptak i Søknadsweb på vanlig måte. Søkere med annet opptaksgrunnlag må i tillegg laste opp en egenhendig søknad hvor de skriver på hvilket grunnlag de søker opptak og legger ved dokumentasjon. Søknaden blir vurdert av som en del av opptaksprosessen.

Kontakt

Opptakskontoret

E-post: opptak@nih.no
Telefon: 23 26 20 30
mandag - fredag kl. 10-11:30 og 12-14