Vurderingskoordinator og faglærer

Jeg har en spennende jobb der jeg både for lov å være lærer, praksislærer, vurderingskoordinator, samtidig som jeg får være med å påvirke og bygge opp en ny skole sammen med skolens ledelse og resten av personalet.

Navn: Lars Harald Eide Stilling: Vurderingskoordinator og faglærer ved Granstangen skole Studieretning: Faglærer i kroppsøving og idrettsfag, med fordypning i veiledningspedagogikk. Har også tatt coaching og PPU ved NIH. Grad: Bachelor og master

Jeg hadde hørt mye bra om NIH. Jeg drev aktivt med idrett og var interessert i å være en del av et idrettsmiljø også som studieretning. Grunnfag på NIH ville være et godt utgangspunkt for mange ulike valg etter hvert. Avslutter i år 30 studiepoeng i veiledningspedagogikk i forbindelse med min jobb som praksislærer for NIH. Det er et godt tegn på at man trives her. Startet studier i 2001 og holder fortsatt på.

Betydningen av NIH utdannelsen i min jobb
Etter fire år på NIH fikk jeg tittelen Cand.mag og jobb som faglærer på Abildsø skole. Jeg ble også praksislærer for NIH etter mitt første år som lærer i skolen. Etter et par år i jobb ved siden av matematikkstudier ved høgskolen i Oslo valgte jeg å begynne på master i idrettsvitenskap ved NIH. Her skrev jeg om vurdering for læring i kroppsøvingsfaget. Dette ble springbrettet i forhold til jobb som foredragsholder i Gyldendal kompetanse. Etter mange timeskurs, dagskurs og lengre kursrekker om vurdering i kroppsøving fikk jeg også muligheten til å holde kurs for utdanningsetaten. Kurs i regi av NIH, Utdanningsdirektoratet og Fronter Nordic. Etter dette har jeg også fått jobb som timelærer på NIH for studenter som tar kroppsøving deltid. Dette igjen førte til at jeg fikk god kompetanse i vurdering generelt og jeg begynte å holde foredrag i et mye større spekter enn bare vurdering i kroppsøving.

Min arbeidsdag
I dag jobber jeg på nye Granstangen ungdomsskole. Her har jeg 60% stilling som lærer og 40% stilling som vurderingskoordinator. Jobben som vurderingskoordinator går kort fortalt ut på å skape en fellesvurderingspraksis på hele skolen. Jeg fungerer som et bindeledd mellom ledelsen og resten av lærerkollegaene. Jeg er også med i piloteringen av lærerspesialister som ble satt i gang av Kunnskapsdepartementet i 2015. Masteroppgaven min har hatt stor betydning for den jobben jeg har i dag. En spennende jobb der jeg både for lov å være lærer, praksislærer, vurderingskoordinator, samtidig som jeg får være med å påvirke og bygge opp en ny skole sammen med skolens ledelse og resten av personalet.

En ordinær arbeidsdag består i undervisning av klasser, oppfølging av enkeltelever med elevsamtaler og veiledning, observasjon av og samtaler med kollegaer. Tett samarbeid med ledelsen i forhold til å skape en felles vurderingspraksis på skolen. Møter og kurs.

Det beste med jobben min er at man får være med å påvirke starten av livet til mange ungdommer. Man betyr mye for hver og en av dem og man får være med å utgjøre en forskjell. Det er også utrolig spennende å få være med å bygge opp en skole helt fra starten. I tillegg til dette er det svært verdifullt å være praksislærer for studenter ved NIH. Det gjør at man selv holder seg godt oppdatert på kroppsøvingsfaget og kan påvirke kommende lærere til å se hvor viktig dette faget er for elevene på ungdomstrinnet i norsk skole.

Råd til nye studenter
Det viktigste for studenter som søker utdanning ved NIH er at de kan bygge et godt nettverk som gjør at de står foran mange valgmuligheter hva angår jobber i fremtiden. Du blir del av et sterkt faglig miljø som du kan dra nytte av i ulike jobbsammenhenger.

Interessert i studier ved NIH?

Bli kjent med våre studenter og få et innblikk i hvorfor de valgte å satse på lidenskapen. Få samtidig et innblikk i deres studiehverdag, og hør hvorfor idrettstudier kan være noe for nettopp deg. Se ulike videoklipp og filmer her.