Stipendiat Norges idrettshøgskole

Som forsker ser jeg på hvordan effekten av styrketrening påvirkes av inntak av forskjellige melkeproteiner hos yngre og eldre (+70 år).

Håvard Hamarsland jobber i dag som doktorgradsstipendiat ved NIH Han har tidligere tatt en bachelor i trening, helse og prestasjon, med studieretning trening og prestasjon. Han har også tatt en master i fysisk prestasjonsevne.

Da jeg gikk master fikk jeg være med i et veldig spennende prosjekt hvor vi undersøkte effekten av antioksidanter på muskulære tilpasninger til styrketrening. Jeg likte godt måten å jobbe på og hadde derfor lyst til å fortsette med noe lignende etter avsluttet masterprogram. Jeg valgte derfor å gå videre på doktorgradsprogrammet.

Jobben som forsker
Som forsker ser jeg på hvordan effekten av styrketrening påvirkes av inntak av forskjellige melkeproteiner hos yngre og eldre (+70 år). Målet er å bidra til at vi kan forstå den anabole effekten av proteiner og trening på muskulatur, og gjennom det kunne optimalisere kost og trening. Det vil være viktig for idrettsutøvere med mål om å bygge muskler for å prestere i idretten, men også for eldre og pasienter for å bevare muskelmassen slik at de kan prestere i hverdagen.

Som forsker er ingen arbeidsdager like. For meg har det gått i sykluser på et par måneder med meget forskjellige arbeidsdager i hver syklus. Da jeg gjennomførte forsøkene mine var det veldig lange og hektiske dager med koordinering av forsøkspersoner, masterstudenter og vitenskapelige assistenter. Etter datainnsamlingen fulgte en periode på lab hvor ting ofte er roligere. På laben er vi ofte flere som jobber samtidig og det er et hyggelig sted å være. Jeg har også vært så heldig at jeg jobbet 3 måneder på en lab i Little Rock i Arkansas med noen av prøvene mine, noe som ga enda større variasjon i arbeidshverdagene. Når resultatene er inne forsøker man å finne ut hva disse viser og skriver vitenskapelige artikler om resultatene. Det innebærer mye lesing og skriving på kontoret, og stor frihet til å legge opp dagen som man selv vil.

Stor frihet
Det jeg liker best med jobben min er å være en del av seksjon for fysisk prestasjonsevne. Det er mye kunnskap og kompetanse her, og det er gøy å få være en del av forskning som har det nivået den har her. I tillegg har jeg stor frihet til å legge opp hvordan jeg vil arbeide selv, i den grad det kan kalles frihet å selv få velge når man vil jobbe mye (for det er mye jobb). 

Etter at stipendiatet er gått ut ønsker jeg å fortsette med forskning på en eller annen måte, gjerne i kombinasjon med undervisning.

Interessert i studier ved NIH?

Bli kjent med våre studenter og få et innblikk i hvorfor de valgte å satse på lidenskapen. Få samtidig et innblikk i deres studiehverdag, og hør hvorfor idrettstudier kan være noe for nettopp deg. Se ulike videoklipp og filmer her.