- Det er gøy å se at kompetansen jeg besitter er etterspurt

Fanny Marie Endresen er ansatt som spesialkonsulent i idrettsavdelingen i Bymiljøetaten i Oslo. Her tilrettelegger hun for at alle, spesielt barn og unge, skal kunne drive med idrett og fysisk aktivitet.

Fanny Marie Endresen har en bachelor innen Sport Management/idrett og samfunn. Hun jobber som spesialkonsulent i idrettsavdelingen i Bymiljøetaten i Oslo, og har ansvar for blant annet forvaltning av kommunens idrettsanlegg, herunder idrettshaller, is-anlegg, fotballbaner og svømmeanlegg.

Spennende arbeidsoppgaver
Fanny har jobbet som spesialkonsulent i idrettsavdelingen i Bymiljøetaten i Oslo i rett over et år. Hun har ansvar for blant annet forvaltning av kommunens idrettsanlegg, herunder idrettshaller, is-anlegg, fotballbaner og svømmeanlegg. På den måten bidrar hun til å skape gode vilkår for både organisert og egenorganisert idrettsaktivitet i Oslo.

- Mine arbeidsoppgaver er alt fra saksbehandling rettet mot drift, vedlikehold og utleie av flere av kommunes idrettsanlegg, samt ulike utredningsoppgaver i forbindelse med behov for nye anlegg, kontraktsoppfølging, anskaffelser og noe rettet inn mot bruksrettsavtaler og kommunale garantier i forbindelse med søknader om spillemidler. Kort oppsummert gjør jeg veldig forskjellig. Det beste av alt er at jeg hver dag lærer noe nytt. Samtidig får jeg brukt fagkunnskapen fra NIH, deriblant jus, saksbehandling, og økonomi for ikke å snakke om den grunnleggende kunnskapen om idrettens organisering, sier hun engasjert.

En typisk arbeidsuke i Bymiljøetaten kan være en blanding av rutineoppgaver som fakturering og saksbehandling i forbindelse med utleie av idrettsanlegg, og oppfølging av pågående saker og henvendelser. Hun har også en rekke møter med ulike idrettsorganisasjoner og samarbeidsmøter med avdelingen. I tillegg går det med noe tid på mindre anskaffelser som for eksempel innkjøp av varesalgsautomater til et svømmeanlegg. 

Spesialisering innen Sport Management
Fanny er utdannet fra Norges idrettshøgskole, med en bachelor innen idrettsvitenskap.

- Jeg har alltid interessert meg for idrett og vært aktiv i idretten selv. Da jeg forstod at det var mulig å ta en utdannelse innenfor idrettsvitenskap, var det liten tvil om hva jeg ville studere, sier hun begeistret. 

- Jeg var ikke helt klar på hva og hvor jeg ville med utdannelsen min. Det var flere fordypninger jeg syntes var interessante, men jeg ble etterhvert interessert i arrangementsledelse og den offentlige siden av idretten. Det ble derfor naturlig å ta en spesialisering innen Sport Management. Muligheten til å være med å påvirke hva som bør vektlegges og fokuseres på for at flest mulig skal kunne drive med idrett, synes jeg er veldig givende. Jeg er derfor veldig glad for at jeg fikk jobben i Bymiljøetaten. Her trives jeg veldig godt. Vi har et godt arbeidsmiljø med unge og hyggelige mennesker, fortsetter hun.

Frivilligarbeid i Holmenkollen Skifestival
Ved siden av studiene hadde Fanny ulike deltidsjobber. Hun jobbet blant annet som frivillig ved flere store idrettsarrangementer, for eksempel Holmenkollen Skifestival.

- Under Skifestivalen fikk jeg kjenne litt på hvordan det er å arbeide innenfor idretten. Som frivillig får man ganske god innsikt i alt som skal tillegges før, under og etter et idrettsarrangement.             Samtidig får en sett og følt på viktigheten av frivillighet i idretten. Jeg fikk også bygd gode relasjoner og skaffet meg et godt nettverk gjennom arbeidet.

Idrettsrelatert frivillig arbeid kan anbefales på det varmeste, det bidrar til verdifull innsikt i idrettssektoren. Jeg er veldig glad for at jeg gjorde nettopp det. Selv om jeg har en fast jobb kommer jeg definitivt til å bidra som frivillig i fremtiden.

Den engasjerte spesialkonsulenten har nylig blitt valgt inn i styret i Buskerud Skikrets, som et frivillig engasjement ved siden av jobben i Bymiljøetaten. Her skal hun blant annet veilede og drive med klubbutvikling.

Venner som samarbeidspartnere
- Jeg føler at tiden på NIH har bidratt til utvikling også på det personlige plan. Jeg har begynt å tro på meg selv og mine ferdigheter i større grad enn jeg gjorde før. Det er ganske kult. Det er også gøy å se at kompetansen jeg besitter er etterspurt innenfor flere områder i idretten og samfunnet forøvrig.

Som fersk arbeidstaker har Fanny ved flere anledninger erfart at NIH studenter støter på hverandre i jobbsammenheng.

- Det har hendt at jeg plutselig har fått mail fra en tidligere medstudent som jobber i en idrettsorganisasjon. Det er gøy. Da ser man at venner fra høgskolen også kan være nyttige kontakter i arbeidslivet. Etter et år som fast arbeidstaker har jeg et velmenende råd til andre studenter; Prøv! Enten det gjelder jobbsøking eller utfordrende arbeidsoppgaver. Ha troen på deg selv. Det verste som kan skje er at du får et «nei» eller en rettelse. Og ikke vær redd for å spørre, avslutter hun.

Interessert i studier ved NIH?

Bli kjent med våre studenter og få et innblikk i hvorfor de valgte å satse på lidenskapen. Få samtidig et innblikk i deres studiehverdag, og hør hvorfor idrettstudier kan være noe for nettopp deg. Se ulike videoklipp og filmer her.