NIH er en viktig arena for utvikling av vennskap og nettverk i arbeidslivet

Linn Baarlid jobber som prosjektleder for TINEstafetten. Hun har alltid interessert seg for idrett og idrettsarrangement, men det var ikke gitt at hun skulle ta en utdannelse på Norges idrettshøgskole (NIH). At hun fikk øynene opp for NIH kan hun takke treneren for.

Linn Baarlid har en master i idrettsvitenskap, studieretning kultur og samfunn. Masteroppgaven skrev hun innen fagfeltet Sport Management, med arrangement som tema. Hun stortrives i jobben i Norsk Friidrettsforbund, der hun får mulighet til å inspirere barn og unge til fysisk aktivitet.

- NIH har betydd veldig mye for meg. Gjennom utdannelsen fikk jeg mulighet til å tilegne meg interessant og nyttig kunnskap, samtidig som jeg fikk være ute i praksis hos blant annet Holmenkollen Skifestival. Her fikk jeg et stort nettverk som var viktig for meg da jeg søkte jobb etter studiene. I tillegg deltok jeg på faglige konferanser, og jeg var på utveksling til Australia og Canada, forteller hun entusiastisk.

Stort nettverk innen idretten
Vennene og nettverket hun opparbeidet seg som student har en stor verdi for henne både sosialt og i arbeidssammenheng.

- Vennene jeg fikk på NIH er fortsatt blant mine aller beste venner. På NIH er det lett å få seg venner ettersom alle har felles interesser. Samtidig er de en del av nettverket inn mot arbeidslivet og derfor også gode sparringspartnere. Selv om vi har ulike jobber kan jeg diskutere jobbrelaterte tema som de ofte forstår bedre enn venner med en annen type utdannelse. På Idrettens Hus i Oslo, der de fleste særforbund har kontor, jobber det mange tidligere studenter fra NIH. Det er hyggelig å møte på kjente fjes i kantina, på felles møter og i forbindelse med sosiale aktiviteter. Jeg jobber en del inn mot barne- og ungdomsskolen i forbindelse med deltakelse til TINEstafetten, da er det fint å allerede kjenne noen kroppsøvingslærere.

TINEstafetten
Linn er ansatt i Norges Friidrettsforbund hvor hun har det overordnede tekniske ansvaret for TINEstafetten. TINEstafetten gjennomføres på 300 steder på samme dag av frivillige fra ulike klubber og skoler, og det er Linn sitt ansvar å koordinere alle arrangementene med tanke på blant annet påmelding, markedsføring og utvikling av markedsmateriell.

Linn med årets t-skjorte og TINEstafett-pinnen


- Jeg har i tillegg ansvar for Nestlé-lekene som er et friidrettsskolekonsept for barn. Der har jeg mange av de samme oppgavene som under TINEstafetten. Jeg er også ansvarlig for friidrett i skolen, hvor et av tiltakene er en app, «Friidrett for alle», som kan være et nyttig verktøy for kroppsøvingslærere og trenere i friidrett. Det beste med jobben er at jeg vet at arbeidet jeg legger ned fører til aktivitet for barn og unge. Det er veldig inspirerende. Samarbeidet mellom Friidrettsforbundet og TINE er også et spennende aspekt ved jobben.

Vekslingsfeltet under TINEstafetten på Bislett stadion, 2019. Dette er det største arrangementet og her bidrar hele administrasjonen i Norges Friidrettsforbund.

 

Nytteverdi av utdannelsen
- Grunnen til at jeg startet på NIH var mye fordi treneren min snakket så positivt om høgskolen. Da jeg søkte opptak hadde jeg ikke peiling på hva jeg ville, annet enn at det hadde vært gøy å jobbe med noe innenfor idrett. Jeg leste meg opp på Sport Management/idrett og samfunn og bet meg spesielt merke i det jeg leste om arrangementsarbeid. Da jeg dro på utveksling til Australia på andre studieår valgte jeg bevisst fag som omhandlet arrangementsarbeid. Masteroppgaven min skrev jeg også innenfor området «idrettsarrangement» da det var dette jeg hadde mest lyst til å jobbe med etter endt studie. Det er derfor veldig moro at jeg i jobben min får nyttiggjort meg den kunnskapen jeg fikk på NIH. De fagene jeg får mest nytte av er blant annet prosjektledelse, økonomi, arrangementsledelse og markedsføring. I tillegg ser jeg at den grunnleggende forståelsen for norsk idrett og hvordan idretten er bygd opp er veldig nyttig. Jeg har mye kontakt med både ansatte og frivillige i flere organisasjonsledd og da er det viktig at jeg forstår de ulike rollene. Mye av arbeidet mitt er relatert til planlegging og koordinering. Her har jeg tatt med nyttig erfaringer fra årene som masterstudent. 

Råd til nye studenter
Linn er krystallklar på at man må velge utdannelse ut ifra hva en interesserer seg for og at man må utnytte studietiden til det fulle;

- Tenk over hva som interesserer deg. Du skal studere og jobbe i mange år og da er det viktig at du holder på med noe som du selv syns er spennende. Ikke tenk på hva alle andre skal, men ta dine egne valg. Vis at du engasjerer deg ved å bidra til studentmiljøet, jobb frivillig på idrettsarrangementer eller prøv å finne en relevant deltidsjobb. Alle disse tingene ser bra ut på CVen samtidig som du får mulighet.

Interessert i studier ved NIH?

Bli kjent med våre studenter og få et innblikk i hvorfor de valgte å satse på lidenskapen. Få samtidig et innblikk i deres studiehverdag, og hør hvorfor idrettstudier kan være noe for nettopp deg. Se ulike videoklipp og filmer her.